KHO THƯ VIỆN 🔎

Phân tích hoạt động kinh doanh bán hàng và một số giải pháp hoàn thiện tại công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc đất xanh miền bắc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         43 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phân tích hoạt động kinh doanh bán hàng và một số giải pháp hoàn thiện tại công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc đất xanh miền bắc

Phân tích hoạt động kinh doanh bán hàng và một số giải pháp hoàn thiện tại công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc đất xanh miền bắc