KHO THƯ VIỆN 🔎

Lộc k28 lv sửa 23 10

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         197 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Lộc k28 lv sửa 23 10

Lộc k28 lv sửa 23 10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘIPHẠM THỊ LỘCPHÁT TRIẼN NĂNG Lực HỢP TÁC CHO HỌC SINH THÒNG QUA DẠY HỌC Dự ÁN CHƯƠNG 2, 3 HÓA HỌC 12

Lộc k28 lv sửa 23 102Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá họcMăsõ: 8140111LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dờn khoa học: TS. Phạm Thị Bình

HÀ NỘI -2021LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan bàn luận vãn này là kẽt quả nghiên cứu của cá nhân tôi. Các sõ liệu và tài liệu được trích dân trong luận văn Lộc k28 lv sửa 23 10

là trung thực. Kết quà nghiên cứu này không trùng với bãt cứ công trình nào đà được công bố trước đó.Tôi chịu trách nhiệm với lời cam (loan cùa mình.

Lộc k28 lv sửa 23 10

Hờ Nội, (háng 10 nõm 2021Tác giả luận vănPhạm Thị LộcLỜI CẢM ƠNTrước hẽt tôi xin được bày tỏ lòng biẽt ơn sâu sâc và gùi lời cảm ơn chân thành (ới TS.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘIPHẠM THỊ LỘCPHÁT TRIẼN NĂNG Lực HỢP TÁC CHO HỌC SINH THÒNG QUA DẠY HỌC Dự ÁN CHƯƠNG 2, 3 HÓA HỌC 12

Lộc k28 lv sửa 23 10ân (hành cám ơn các (hầy cô Bộ môn Phương pháp dạy học Hóa học và các thay cô khoa Hóa học Trường Dại học Sư phạm Hà Nội dà giáng dạy cho (ôi nhùng ki

ến (hức quý báu (rong suối hai năm học vừa qua.Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh Trường THPT Khoái Châu Lộc k28 lv sửa 23 10

cơ sờ 1,2 và một số (rường THPT (rên địa bàn huyện Khoái Châu đà tạo điêu kiện thuận lợi và hợp tác giúp đờ tôi tiên hành kháo sát và (hực nghiệm đề

Lộc k28 lv sửa 23 10

tài.Tôi xin chân thành cám ơn bạn bè, dông nghiệp, gia dinh và nhùng người thân đâ động viên, giúp dờ lôi (rong suốt quá (rình nghiên cứu và (hực nghi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘIPHẠM THỊ LỘCPHÁT TRIẼN NĂNG Lực HỢP TÁC CHO HỌC SINH THÒNG QUA DẠY HỌC Dự ÁN CHƯƠNG 2, 3 HÓA HỌC 12

Lộc k28 lv sửa 23 10óp ý xây dụng tù* thây cô và các bạn đẽ luận văn được hoàn chình hon.Tôi xin chân thành câm ơn!Hà Nội, ngày 20 (háng 10 nởm 2021Tác giáPhạm Thị LộcMỤC

LỤCMỜ ĐÂU............................................................................11.Lí do chọn dề lài............................................ Lộc k28 lv sửa 23 10

..................12.Mục đích nghiên cứu...........................................................23.Khách thế và dối lượng nghiên cứu...............

Lộc k28 lv sửa 23 10

..............................24.Già thuyết khoa học...........................................................25.Nhiệm vụ nghiên cífu................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘIPHẠM THỊ LỘCPHÁT TRIẼN NĂNG Lực HỢP TÁC CHO HỌC SINH THÒNG QUA DẠY HỌC Dự ÁN CHƯƠNG 2, 3 HÓA HỌC 12

Lộc k28 lv sửa 23 10......................................................38.Dóng góp mới của luận văn.....................................................4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘIPHẠM THỊ LỘCPHÁT TRIẼN NĂNG Lực HỢP TÁC CHO HỌC SINH THÒNG QUA DẠY HỌC Dự ÁN CHƯƠNG 2, 3 HÓA HỌC 12