KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài Ở Việt Nam – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         198 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài Ở Việt Nam – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài Ở Việt Nam – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

BÓ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T/XOBỘ Tư PHÁPTRVỞNG DẠI HỌC LUẠT HÀ NỌIPHẠM I lli KIM ANHHOÀN TITIFN PHÁP Ĩ.UẠT VÉ NIĨÔI CON NTÔI CÓ YÉl ró M Ởc NGOÀI o VIỆT NAM

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài Ở Việt Nam – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn - NHÌ NG VẤN DF. T V LEAN TĩĩUC TTF.NChuyên ngành: 1.1 Ậ 1 QUÕC I í

Long2. TS Bùi Xuân XhựHà Nội. 2017LỜI CÁM ƠN VÀ CAM ĐOANTói xin Irân trọng câm ơn TS.Vũ Đức Long. TS.Búi Xuân Nhụ và các thầy cỏ đà tận tinh chi bão. (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài Ở Việt Nam – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

hirớng dẩn đé tôi có thê nghiên cứu và hoàn thành Luận ân.1 ôi xin trân trọng câm ơn Ban Giám hiệu. Khoa sau Đại học trường Đại học Luật. Hà Nội đà t

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài Ở Việt Nam – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

ạo diều kiện thuận lọi de lôi hoàn thành khóa học dào lạo tiến sì luãt học.Tôi xin gưi lớt cảm on chân thánh tói bon bẽ. gia đinh vã co quan đà tao đi

BÓ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T/XOBỘ Tư PHÁPTRVỞNG DẠI HỌC LUẠT HÀ NỌIPHẠM I lli KIM ANHHOÀN TITIFN PHÁP Ĩ.UẠT VÉ NIĨÔI CON NTÔI CÓ YÉl ró M Ởc NGOÀI o VIỆT NAM

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài Ở Việt Nam – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễnnh. nang lưc vá kinh nghiêm cõng tác nhưng khô có thê trành khoi nhùng thiêu sõt nhát đinh, tòi rât mong nhãn được nhùng ỳ kiến góp V quý báu cua các

thây, cỏ vá Hôi đông khoa hoc Nhá tnrỡng.Tôi xin cam đoan công trinh nghiên cữu khoa hoc náy lã do ban thản tôi Thực hiện, không sao chép Luân an cua (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài Ở Việt Nam – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

người khác. Moi nguồn tài liêu được sư đụng trong Luân an đéu được trich dẩn nguồn van ban rò rang.lĩà Ntỉi. ttỊỊÒỵ IhỚHỊỉ nâm 2ỒÌ 7Nghiên cứu sinhPhạ

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài Ở Việt Nam – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

m Thị Kim AnhDANH MỤC NHC’NG TỬ VIÉT TÁTBộ hiãt dãn sựBLDSXã hội chú nghíaXIICNCơ sỡ nuôi dưỡngCSNDĐiẻu ước quốc tếDƯQTHôn nhân và gia đinhIIN&CDHoãn

BÓ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T/XOBỘ Tư PHÁPTRVỞNG DẠI HỌC LUẠT HÀ NỌIPHẠM I lli KIM ANHHOÀN TITIFN PHÁP Ĩ.UẠT VÉ NIĨÔI CON NTÔI CÓ YÉl ró M Ởc NGOÀI o VIỆT NAM

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài Ở Việt Nam – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực TiễnIỈNDYen lổ nước ngoáiYTNNgMỤC LỤCMỞ DÀI’......................................................... .......... 1

BÓ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T/XOBỘ Tư PHÁPTRVỞNG DẠI HỌC LUẠT HÀ NỌIPHẠM I lli KIM ANHHOÀN TITIFN PHÁP Ĩ.UẠT VÉ NIĨÔI CON NTÔI CÓ YÉl ró M Ởc NGOÀI o VIỆT NAM