KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thương Mại Điện Tử

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         182 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thương Mại Điện Tử

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thương Mại Điện Tử

w _______________________________ 4*1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN - -1-----------=oOo========ĐÀO ANH TUẤNQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thương Mại Điện TửÉTHƯƠNG MẠI ĐIỆN TỦChuyên ngành: Quân lý Kinh tế(Khoa học quản lý)Mã số : 62.34.01.01LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝNgười hướng (lần khoa học: G

S.TSKH Lê Du PhongHÀ NỌI 2013Ì1íí-11 -MỤC LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIỆV, TỪ MÉT TÁTChữ viết tắtNội dung viết tíitASEANHiệp hội các quóc gia Đỏng Nam AAPECKh (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thương Mại Điện Tử

u vực Châu Á - Thái Bình DươngCNTTCóng nghệ thông tinCNTT & TTCòng nghệ thòng tin và truyền thòngDNDoanh nghiệpEDITrao đôi dử liệu điện tứEULiên minh

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thương Mại Điện Tử

châu AllKT-XHKinh te - xà hộiTMDTThương mại điện tưQLNN XHCNQuân lý nhà nước Xà hội chù nghíaUBNDUy ban nhân dânUNCITRALUy ban pháp luật thương mại qu

w _______________________________ 4*1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN - -1-----------=oOo========ĐÀO ANH TUẤNQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thương Mại Điện Tử.............iDANH MỤC CẤC KÝ HIỆU, TÙ V1ÉT TÁT......................................iiDANH MỤC BẢNG B1ẺU.............................................

........viP1LÍN MỜ DÂU............................................................1 (Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Thương Mại Điện Tử

w _______________________________ 4*1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN - -1-----------=oOo========ĐÀO ANH TUẤNQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ