KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         110 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc QUÓC TỂ HÒNG BÀNGNGUYÊN THANH BÌNHNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt NamTHÔN VIỆT NAMLUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉTP.HÒ cui MINH - NẢM 2015BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC ỌUỎC TẾ HỎNG BÀNGNGUYÊN THANH BÌNHNÂNG CAO CHÁT LƯ

ỢNG DỊCH vụ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN VIỆT NAMChuyên ngành: l ài chính - Ngân hàngMã số: 60.34.02.01LUẬN VÂN THẠC SỸ KTNH (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

TÉNGƯỜI HƯỞNG DẦN KHOA HỌCTS.NGUYỀN VÀN PHI (TP.HÒ CHÍ MINH - NẢM 2015iLÝ LỊCH KHOA HỌC1.Sơ LƯỢC LÝ LỊCHHọ và tên:Nguycn Thanh Bình Giới tính: NamNgày

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

sinh: 16-11-1990Nơi sinh: Đồng ThápQuê quán: Dồng ThápĐịa chi: 612. Ap Long Thành. Xã Long Hậu .Huyện Lai Vung .Tinh Đổng ThápĐiện thoại: 0906.564.42

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc QUÓC TỂ HÒNG BÀNGNGUYÊN THANH BÌNHNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Namyện Lai Vung, Dồng Tháp.Từ năm 2008 dển năm 2012: IIọc Trường Đại Học CNTT Gia Định.TP.HCM.Từ năm 2013 dền nay: Học thạc SV Trường Đại học Quốc Tế Hồn

g Bàng.3.QUÁ TRÌNH LÀM V1ẸC (tính từ trước (len nay)Từ nám 2012 dến năm 2013: Làm việc tại Còng Ty Bao Hiểm Dai-lchi-Lile'lưnăm 2014 đến nay: Công IX (Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

Tài Chính TNHH Một Thành Viên Homecredit Việt Nam.4.CÁC CÒNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BÕròi cam đoan khai đúng sự thật.TP.HCM, Ngày....Tháng....Năm 2015

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

.Tác giáNguyễn Thanh Bình

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc QUÓC TỂ HÒNG BÀNGNGUYÊN THANH BÌNHNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG T

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc QUÓC TỂ HÒNG BÀNGNGUYÊN THANH BÌNHNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG T