KHO THƯ VIỆN 🔎

N tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tải

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         61 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: N tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tải

N tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tải

ĐẠI HỌC QƯỖC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTRỊNH BÁ QUÝPHÂN TÍCH VÀ MÔ PHÒNG TÌNH TRẠNG GIAO THÔNG DỰA VÀO KHAI PHÁ DỮ LIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN VẬN TÁ

N tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tảiÁILUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC MÁY TÍNH • • •HÀ NỘI-2018ĐẠI HỌC QƯỖC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTRỊNH BÁ QUÝPHÂN TÍCH VÀ MÔ PHỎNG TÌNH TRẠNG GIAO

THÔNG DỰA VÀO KHAI PHÁ DỪ LIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI • • • •Ngành: Khoa học máy tính Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã Số: 8480103.01LUẬN VĂN THẠC N tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tải

sĩ KHOA HỌC MÁY TÍNHNGƯỜI HƯỚNG DẴN KHOA HỌC:PGS.TS PHAN XUÂN HIẼUTS. NGUYẺN VĂN TĂNGHÀ NỘI-2018lMỤC LỤCLỜI CÀM ƠN....................................

N tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tải

.............iiiLỜI CAM ĐOAN................................................ivDANH MỤC HÌNH VẼ.............................................VDANH MỤC B

ĐẠI HỌC QƯỖC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTRỊNH BÁ QUÝPHÂN TÍCH VÀ MÔ PHÒNG TÌNH TRẠNG GIAO THÔNG DỰA VÀO KHAI PHÁ DỮ LIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN VẬN TÁ

N tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tảiiá dữ liệu phương tiện vận tái.11.1Tông quan vê dữ liệu GPS...............................11.1.1Phân không gian....................................21.

1.2Phân kiểm soát.....................................21.1.3Phân sử dụng.......................................31.2Dữ liệu phương tiện vận tái........ N tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tải

....................31.3Các ứng dụng của khai phá dù’ liệu phương tiện vận tài.5Chương 2: Một số nghiên cứu vê phân tích, mô phỏng tình trạng giao thô

N tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tải

ng .............................................................72.1Thuật toán phân cụm TRACLUS............................82.1.1Phân vùng quàng dường

ĐẠI HỌC QƯỖC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTRỊNH BÁ QUÝPHÂN TÍCH VÀ MÔ PHÒNG TÌNH TRẠNG GIAO THÔNG DỰA VÀO KHAI PHÁ DỮ LIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN VẬN TÁ

N tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tải.1Xếp hạng bàng duyệt web...........................152.2.2Damping factor trong PagcRank.....................16

ĐẠI HỌC QƯỖC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTRỊNH BÁ QUÝPHÂN TÍCH VÀ MÔ PHÒNG TÌNH TRẠNG GIAO THÔNG DỰA VÀO KHAI PHÁ DỮ LIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN VẬN TÁ