KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdm

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdm

Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdm

BỘ (HÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRCIỊỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIĐÔ ĐÌNH HOỊNGNGHIÊN cứu KỸ THUẠT ĐÔNG BỌ VÀ BÙ DỊCH TÀN DOPPLER CHO TRUYỀN THÔNG DO|ỚI NOịớC SỬ

Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdmỬ DỤNG CÒNG NGHẸ OFDMNgành : Kỳ thuật viễn thông Mã số : 9520208M ẠN ÁN TIẾN SÌ KỲ ỉ Hl ẠI VIẺN ỉ HÔNGN(Ỉ(I|ÒÌ ll(IJỜNG DẤN KHOA !!()(':1.TS. NGUYÊN ọ

uóc KHƠỊƠNG2.PGS.TS. HÀ DUYÊN TRUNGHà Nội- 2022LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan rằng các kết quâ khoa học đqợc trình bày trong luận án này là kết quà nghi Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdm

ên cứu của bân thân tói trong suốt thời gian làm nghiên cứu sinh vả chqa xuất hiện trong các công bố của các tác giã khác. Các két quả đạt đqọc là chí

Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdm

nh xác. trung thực và không trùng lập với các kết quà đcqợc công bố troỊỚc đó.Tập thể hqớng dầnTS. Nguyen Quốc Khqong PGS.TS. Hà Duyên TrungTác già lu

BỘ (HÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRCIỊỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIĐÔ ĐÌNH HOỊNGNGHIÊN cứu KỸ THUẠT ĐÔNG BỌ VÀ BÙ DỊCH TÀN DOPPLER CHO TRUYỀN THÔNG DO|ỚI NOịớC SỬ

Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdmiếp hojớng dẫn khoa học và hồ trợ tói về mọi mặt đề tôi có thề hoàn thành bân luận án Tiến sĩ nảy. Tòi xin gửi lời câm ơn đến Thầy giáo PGS.TS. Nguyễn

Văn Đức đà giúp đò tận tình trong quá trình đăng các nghiên cửu khoa học.Tòi cùng bày to lòng biết ơn đến PGS.TS. Nguyễn Hừu Thanh-Hiêu trqơng TrơỊỜn Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdm

g Điện-Điện tư. Trqờng Đại học Bách Khoa Hà Nội. nơi tôi đơ|ợc học tầp và nghiên cứu trong suốt quá (rình. Tòi xin câm ơn Phòng Đào tạo Đại học. các T

Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdm

hầy cô đà giúp dừ tỏi rất nhiều trong quá trình Làm Nghiên cứu sinhCuối cùng, tôi xin dành nhùng lời cám ơn trân trọng đến gia đình tôi. Sự động viên,

BỘ (HÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRCIỊỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIĐÔ ĐÌNH HOỊNGNGHIÊN cứu KỸ THUẠT ĐÔNG BỌ VÀ BÙ DỊCH TÀN DOPPLER CHO TRUYỀN THÔNG DO|ỚI NOịớC SỬ

Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdmội, ngày 7 tháng ỉ ỉ nám 2022Tác giã luận ánĐỏ Đinh Hojngii.MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..........................................................ILỜI CẤM ƠN..

.........................................................iiDANH MỤC HÌNH VẼ.....................................................viDANH MỤC BÀNG BIẺV.. Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdm

...............................................viiiDANH MỤC CÁC THUẬT NGỪ VIẾT TẤT......................................ixCÁC KÝ HIỆU TOÁN HỌC DÙNG TR

Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ và bù dịch tần doppler cho truyền thông dưới nước sử dụng công nghệ ofdm

ONG LUÂN ÁN..............................xiLỜI MỜDÀU.............................................................11.GIỚI THIỆU ĐÊ TÀI.................

BỘ (HÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRCIỊỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIĐÔ ĐÌNH HOỊNGNGHIÊN cứu KỸ THUẠT ĐÔNG BỌ VÀ BÙ DỊCH TÀN DOPPLER CHO TRUYỀN THÔNG DO|ỚI NOịớC SỬ

BỘ (HÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRCIỊỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIĐÔ ĐÌNH HOỊNGNGHIÊN cứu KỸ THUẠT ĐÔNG BỌ VÀ BÙ DỊCH TÀN DOPPLER CHO TRUYỀN THÔNG DO|ỚI NOịớC SỬ