KHO THƯ VIỆN 🔎

Tiểu luận môn học các vấn đề toàn cầu đề tài quản trị toàn cầu về vấn đề tự do hàng hải

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         48 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tiểu luận môn học các vấn đề toàn cầu đề tài quản trị toàn cầu về vấn đề tự do hàng hải

Tiểu luận môn học các vấn đề toàn cầu đề tài quản trị toàn cầu về vấn đề tự do hàng hải

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM KHOA CHÍNH TRỊ ỌUÓC TẺ VÀ NGOẠI GIAOTlí:u LI ÂNMÔN HỌC: CÁC VÁN DẺ TOÀN CÀUDí: 1 ÀIQIẢN TRỊ TOÀN CẢI VẺ VẤN DÍ: TỤ DO HÀN

Tiểu luận môn học các vấn đề toàn cầu đề tài quản trị toàn cầu về vấn đề tự do hàng hảiNG HÀILớp: CT46B NHÓM 1Giáng viên hưóng dần: TS. Nguyền Hoảng Như ThanhThành viên : Trương Thị Ngọc Chi Lê Nguyền Hoàng Linh Nguyễn Hoàng Khánh Linh L

ê Thị Bích Ngọc Lê Nguyền Yen Nhi Gan-Erdene GanbataarCT46B-029-1923CT46B-035-1923CT46B-036-1923CT46B-041-1923CT46A-042-1923CT46B-122-1923Hà Nội, nãm Tiểu luận môn học các vấn đề toàn cầu đề tài quản trị toàn cầu về vấn đề tự do hàng hải

2021MỤC LỤCMỜ ĐẪU................................................................1CHƯƠNG I: NHẠN THỨC.................................................

Tiểu luận môn học các vấn đề toàn cầu đề tài quản trị toàn cầu về vấn đề tự do hàng hải

..31.1.Khái niệm về tự (lo hàng hài................................31.2.Mâu thuẫn trong nhận thức về tự (lo hàng hài................31.2.1.Trước sự ru

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM KHOA CHÍNH TRỊ ỌUÓC TẺ VÀ NGOẠI GIAOTlí:u LI ÂNMÔN HỌC: CÁC VÁN DẺ TOÀN CÀUDí: 1 ÀIQIẢN TRỊ TOÀN CẢI VẺ VẤN DÍ: TỤ DO HÀN

Tiểu luận môn học các vấn đề toàn cầu đề tài quản trị toàn cầu về vấn đề tự do hàng hải Quôc vê Luật biên nảìn1982.......................................................41.2.2.ỉ. Quyên đì qua không gây hại cùa tàu quân sự nước ngoàitrong

vùng lãnh hài.....................................51.2.2.2.Quyên qua lại tự do cùa tàu nước ngoài tại vùng dặc quyênkình tế.......................... Tiểu luận môn học các vấn đề toàn cầu đề tài quản trị toàn cầu về vấn đề tự do hàng hải

.......................61.3.Những mối đe dọa đối vói tự do hàng hãi.....................71.3.1.Sự không tuần thù luật pháp quôc tê....................

Tiểu luận môn học các vấn đề toàn cầu đề tài quản trị toàn cầu về vấn đề tự do hàng hải

..81.3.2.Các tuyên bô chù quyên quá mức...........................81.3.3.Các tranh châp chù quyên lảnh thô........................91.3.4.ỉ lành vi xây

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM KHOA CHÍNH TRỊ ỌUÓC TẺ VÀ NGOẠI GIAOTlí:u LI ÂNMÔN HỌC: CÁC VÁN DẺ TOÀN CÀUDí: 1 ÀIQIẢN TRỊ TOÀN CẢI VẺ VẤN DÍ: TỤ DO HÀN

Tiểu luận môn học các vấn đề toàn cầu đề tài quản trị toàn cầu về vấn đề tự do hàng hải.........................10Tiếu kềt............................................................11CHƯƠNG II: CHVẲN Mực ................................

.................12 Tiểu luận môn học các vấn đề toàn cầu đề tài quản trị toàn cầu về vấn đề tự do hàng hải

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM KHOA CHÍNH TRỊ ỌUÓC TẺ VÀ NGOẠI GIAOTlí:u LI ÂNMÔN HỌC: CÁC VÁN DẺ TOÀN CÀUDí: 1 ÀIQIẢN TRỊ TOÀN CẢI VẺ VẤN DÍ: TỤ DO HÀN