KHO THƯ VIỆN 🔎

Các hệ phái phật giáo và tôn giáo mới tại vùng nam bộ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         473 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Các hệ phái phật giáo và tôn giáo mới tại vùng nam bộ

Các hệ phái phật giáo và tôn giáo mới tại vùng nam bộ

1IỌC VIỆN 1’1 1 AT GIÁO VIỆT NAM TẠI n ỈÀNI11’1 lố 1 ló Cl ư MINI IDẠI IIỌC QUỐC GIATP. 1IGMTRƯỜNG DẠI 11ỌC KI IOAIỈỌC XẢ I lộl VÀ NI IẢN VÂNChù biên:

Các hệ phái phật giáo và tôn giáo mới tại vùng nam bộ:THÍCH NHẬT TÙCác hệ phái Phật giáo và 1011 giáo mới tại vùng Nam BộNHÀ XUẤT BÀN HỎNG ĐÚCCÁC HỆ PHAI PHẬT GIÁO VÀ TÔN GIÁO MỚI TẠI VÙNG NAM B0Ban chỉ

dạo HT. Thích Trí Quảng Phó Pháp chủ GHPGVNPGS.TS. Ngò Th| Phương LanHiệu trưởng, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCMTrưởng Ban biên tập, Trưởng Ban tổ c Các hệ phái phật giáo và tôn giáo mới tại vùng nam bộ

hức hội thào TT.TS. Thích Nhật TừPhó Viện trường thường trực HVPGVN tại TP.HCMPhó Ban biên tậpTT.TS. Thích Quang Thạnh TS. Lê Hoàng DùngTT. TS. Thích

Các hệ phái phật giáo và tôn giáo mới tại vùng nam bộ

Giác Hoàng PGS.TS. Trương Văn ChungBan biên tậpĐĐ.TS. Thích Lộ NgônĐĐ.TS. Thích Thiện TấnThs. Thích Ngộ Trí ĐứcTS. Lẻ Thanh Bình Võ Trần Đức 'nếnTS. T

1IỌC VIỆN 1’1 1 AT GIÁO VIỆT NAM TẠI n ỈÀNI11’1 lố 1 ló Cl ư MINI IDẠI IIỌC QUỐC GIATP. 1IGMTRƯỜNG DẠI 11ỌC KI IOAIỈỌC XẢ I lộl VÀ NI IẢN VÂNChù biên:

Các hệ phái phật giáo và tôn giáo mới tại vùng nam bộHỌC QỊƯÓC GIA TP.HCMTẠI THÀNH PHÔ HÓ CHÍ MINH1KƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC XẢ HỘI VÀNHẲNVẪNCÁC HỆ PHÁI PHẬT GIÁO VÀTÔN GIÁO MỚI TẠIVÙNGNAMBỘChủ biên:THÍCH N

HẬT TừNHÀ XUẤT BẤN Hóng đứcHỘI LUẬT GIA VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN HỔNG ĐỨCĐịa chi: 65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Email: nhaxuatbanhongduc65(ò)gmail Các hệ phái phật giáo và tôn giáo mới tại vùng nam bộ

.com Điện thoại: 02439260024 ■ Fax: 02439260031CAC IIỆ Pl lAl Pl IẬT giáo va Tôn giao mõi tại VÙNG NAM Bộ Thích Nhật Từ chủ biên

1IỌC VIỆN 1’1 1 AT GIÁO VIỆT NAM TẠI n ỈÀNI11’1 lố 1 ló Cl ư MINI IDẠI IIỌC QUỐC GIATP. 1IGMTRƯỜNG DẠI 11ỌC KI IOAIỈỌC XẢ I lộl VÀ NI IẢN VÂNChù biên:

1IỌC VIỆN 1’1 1 AT GIÁO VIỆT NAM TẠI n ỈÀNI11’1 lố 1 ló Cl ư MINI IDẠI IIỌC QUỐC GIATP. 1IGMTRƯỜNG DẠI 11ỌC KI IOAIỈỌC XẢ I lộl VÀ NI IẢN VÂNChù biên: