KHO THƯ VIỆN 🔎

Công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn danh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         107 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn danh

Công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn danh

Niên khóa: 2018-2022DẠỈ HOC III ỀTRƯỜNG BẠI HỌC KINH TỀ KHOA KÉ TOÁN - TÁI CHÍNHp ĐẠI HỌCKHÓA LUÂN TÓTCÔNG TÁC KỂBẤN HÀNG, XẤC ĐỊNHKÉT QUẢ KINHJ NH VÀ

Công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn danhÀ PHẢN TÍCH HIỆU QUÃ HOẠT DỌNG TẠI DOANH NGIĨIẸP TƯ NHÂNNGUYÊN DANHviên thực hiệuNguyen Thị Kim Ngânl.ớp: K52E Ke loãnGiáng viên hướng (lẫnTh.s Phạm T

hị nồng QuyênNiên khóa: 2018-2022Hue, tháng 1 nám 2022Lòi Cảm ơnTrong khoảng thời gian thực lập lôl nghiệp bân thân lôi đà được học hói. liêp thu nhùn Công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn danh

g kinh nghiệm, kỳ năng và vận dụng nhừng kicn ihức đà học vào công việc thực tiền. Đê hoãn thành dể tãi *• Công tác kế toán bán hãng, xác dinh kết qua

Công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn danh

kinh doanh và phân tich hiệu qua hoạt dộng tại DNĨN Nguyễn Danh" tôi cam ơn chân thành dến nhâ trưởng, quý thầy cô giáo, doanh nghiệp d lâm giúp đờ l

Niên khóa: 2018-2022DẠỈ HOC III ỀTRƯỜNG BẠI HỌC KINH TỀ KHOA KÉ TOÁN - TÁI CHÍNHp ĐẠI HỌCKHÓA LUÂN TÓTCÔNG TÁC KỂBẤN HÀNG, XẤC ĐỊNHKÉT QUẢ KINHJ NH VÀ

Công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn danhiêu kiện cho sinh viên dược tiêp.xúc* nghiệp, làm hành trang quý báu cho công việc sắp lới trong tưEr • ròi xin chân thành câm ơn cô giáo 1 11 . * tie

p hướng dần tận tình, giúp đờ, đưa ra nh;Jh luận một cách dầy đủ và hoàn chinh nhất.Cuối cùng, tôi xin gửi lời cản:nghiệp tư nhân Nguyễn Danh dà tạ ch Công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn danh

ị ờ phòng kê toán đà tận tinh giúp dờ tòi trong công tác thu thập số liệu và hướng dần công việc trong quá ưiTrong quá trinh gang nhưng do kiên nhùng

Công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn danh

sai si nghiệp chi.inh công.tơlIlianj Trường Dại học Kinh kiến thức quý báu cũa vâi mòi trường doanh rong lai.Thị Hồng Quyên người đà trực khuyên dê tồ

Niên khóa: 2018-2022DẠỈ HOC III ỀTRƯỜNG BẠI HỌC KINH TỀ KHOA KÉ TOÁN - TÁI CHÍNHp ĐẠI HỌCKHÓA LUÂN TÓTCÔNG TÁC KỂBẤN HÀNG, XẤC ĐỊNHKÉT QUẢ KINHJ NH VÀ

Công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn danhân đả cố thức và kinh nghiệm còn hạn chê nên không the tránh khói mong được quý thây cô giáo góp ý, bô sung đe luận văn lốt &4ioằn thiện hơn. Kinh chú

c quý thầy cô giáo mạnh khoe, chúc các anh ỊịJ tại doanh nghiệp tư nhàn Nguyền Danh sức khóe và gặt hái dược nhiềuSinh viênNguyền Thị Kim NgànI xin ch Công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn danh

ân thành câm on

Niên khóa: 2018-2022DẠỈ HOC III ỀTRƯỜNG BẠI HỌC KINH TỀ KHOA KÉ TOÁN - TÁI CHÍNHp ĐẠI HỌCKHÓA LUÂN TÓTCÔNG TÁC KỂBẤN HÀNG, XẤC ĐỊNHKÉT QUẢ KINHJ NH VÀ

Niên khóa: 2018-2022DẠỈ HOC III ỀTRƯỜNG BẠI HỌC KINH TỀ KHOA KÉ TOÁN - TÁI CHÍNHp ĐẠI HỌCKHÓA LUÂN TÓTCÔNG TÁC KỂBẤN HÀNG, XẤC ĐỊNHKÉT QUẢ KINHJ NH VÀ