KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         125 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵng

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵng

LỜI CAM ĐOAN__................... ......................ỵ> ,Dề thực hiện khoa luận cuối khóa “Dánh giá sự hai lòng cùa khách hangícá nhân về chất lượn

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵngng dịch vụ tại Ngàn hàng TMCP (SeABank)-chi nhánh Dating”. Tôi dà tự mình nghicn cứu. lìm hicu vần đè. vận dụng các kiến ihức đà họồỏ truờng và Irao đ

ôi với giang viên hướng dần. dồng nghiệp, bạn bé...rôi xin cam đoan đây là đề lài nghiên cứu cùa ricn" 1^1» CMC kcl quá và số liệu nghiên cihi trong k Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵng

hóa luận này lã trung thực và các Thông tin trích dẫn trong khóaĐồ tài “Đánh giá sự hùi lòng của khách hàng cá nlýìn về tại Ngăn hàng TMCP (SeAIÌank)-

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵng

chi nhánh Đà Nàng”, r.ù nghiên cứu và làm đề tài tốt nghiệp sau 4 năm theo học ng lực tại trường Đại học Kinh tế Huế.(lịch vụ (ội dung tôi chọn ỉh quà

LỜI CAM ĐOAN__................... ......................ỵ> ,Dề thực hiện khoa luận cuối khóa “Dánh giá sự hai lòng cùa khách hangícá nhân về chất lượn

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵnghýtị thành tốt đè tài này. ♦Tôi xin bày tò lòi cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý Ngôn hòng SeABank đ(l quan tâm giúp đỡ và tạo d Ĩ6n cho tôi t

rong quá tình nghiên cứu của đề tài này. Đặc biệt, tôi xin càm ơnĨH quý thầy CÓ giáo trường ùi Phúc đò cho tôi những ệp quý bàu giúp tôi hoànic anh ch Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵng

ị ờ phòng khách hàngdoanh nghiệp đà nhiệt tình giúp đỡ tôi ĩr(h thu thập số liệu, đồng thời luôn rạo /ỊỊỒhdl trong lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệmD

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵng

o thời gian nghiên cứu, kù nhiều có gắng nhưng đè tài nàyKinh mong quỷ ngân hàngẠquỷ thây cô giáo và tất cà các bạn đóng góp những ý kiến bổ sung để đ

LỜI CAM ĐOAN__................... ......................ỵ> ,Dề thực hiện khoa luận cuối khóa “Dánh giá sự hai lòng cùa khách hangícá nhân về chất lượn

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵngdù có '(hong trành khỏi những sai sủt nhất định.IIuế, tháng 5 năm 2019 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Anh ThơKhóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS. TS. Nguyễn

Tài PhúcMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.........LỜI CẢM ƠN...........MỤC LỤC..............DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẤTDANH MỤC BÀNG........DANH MỤC HÌNH........PHẪN Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵng

I. DẠT VẦN ĐÈ...1.Tinh cấp thiết của đề tài........2.Mục tiêu nghiên cửu..............2.1.Mục tiêu chung.................2.2.Muc tiêu cu thê..........

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) chi nhánh đà nẵng

......3.Đối tượng và phạm vi nghiên cửu1

LỜI CAM ĐOAN__................... ......................ỵ> ,Dề thực hiện khoa luận cuối khóa “Dánh giá sự hai lòng cùa khách hangícá nhân về chất lượn

LỜI CAM ĐOAN__................... ......................ỵ> ,Dề thực hiện khoa luận cuối khóa “Dánh giá sự hai lòng cùa khách hangícá nhân về chất lượn