KHO THƯ VIỆN 🔎

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         178 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

Đò ẤN TÓT NGHIẸP KSXD GVHD: KS.Ngó Đức DũngChương 1GIỚI THIẸU CHUNG VÈ CÔNG TRÌNH •1.1Giới thiệu còng trìnhTên còng trình : Ngân hàng Vieiinbank - Bắc

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nộic Hà NộiChù đâu tư : Ngân hãng thương mại cồ phần Công thương Việt Nam.Địa điếm xây dựng : số 441 đường Nguyền Vàn Linh - Quận Long Biên-Thành phổ Hà

Nội.1.1.1Nhiệm vụ và chức năng :Hiện nay Việt Nam dang trong quá trinh phát triển kinh tế mạnh mè. đặc biệt ờ các thành phố lớn như Hà Nội. T.p Hồ Chi (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

Minh, số lượng vã quy mô các doanh nghiệp không ngừng phát triển phát sinh nhu cầu lớn về tni sỡ và vãn phông làm việc. Công trinh ra đời có chức nàn

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

g là trụ sỡ chính của ngân hàng cô phân Công thương Việt Nam. là nơi dicn ra các hoạt động giao dịch liền lộ.Cóng trình cao 9 tầng, và I tầng hầm nằm

Đò ẤN TÓT NGHIẸP KSXD GVHD: KS.Ngó Đức DũngChương 1GIỚI THIẸU CHUNG VÈ CÔNG TRÌNH •1.1Giới thiệu còng trìnhTên còng trình : Ngân hàng Vieiinbank - Bắc

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nộiỡ giừa, chồ đậu xc ôtò xung quanh. Các hệ thống kỳ thuật nhu be chứa nước smh hoạt, trạm bơm. trạm xư lý nước thai, bố tri họp lý. giam tối thiều chiề

u dãi ống dần. Bố tri kho giừ lài san ỡ VỊ tri dề dàng quan lý và bao vệ. Ngoài ra lằng hầm có bố tri thêm các bộ phận kỳ thuật về diện như trạm cao t (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

hế. hạ thế. phông quát gió...-Mật bang tầng Ị.Tầng I có I đại sánh của ngân hàng, các vàn phòng giao dịch có hổ iri lối ra vào. Bên ngoài có bố trí bồ

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

n hoa rộng, vị trí trồng cây xanh lạo mỳ quan cho cồng trinh . BÓ trí két sất là kho tiền vị trí de dàng quán lý và bão vệ.-Mật bằng tầng 2 dền tầng s

Đò ẤN TÓT NGHIẸP KSXD GVHD: KS.Ngó Đức DũngChương 1GIỚI THIẸU CHUNG VÈ CÔNG TRÌNH •1.1Giới thiệu còng trìnhTên còng trình : Ngân hàng Vieiinbank - Bắc

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nộià hội trường lớn. Hệ thống hành lang dược bố tri gần lỏi thang máy và thang bộ. Sành nghi, khu vệ sinh, khu kỳ thuật được bố irí tập trung ihco nguyên

tắc tầng rất hợp lý về mật sử dụng, thoái mái cho người sữ dụng và tiết kiệm chiều dài đường ống kỳ thuật.Hệ lan can bang nhôm hợp kim cao cấp cao l (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

,5m rẩt đẹp và an toàn.Sinh viên: Nguyễn Mạnh HoàngXD1201D Trang 48ĐÒ ÁN TÓT NGHIẸP KSXD GVHD: KS.Ngô Đức DũngTầng mái: có chức nâng bao che. bao vệ k

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

hông gian bên trong nên có độ dốc 1.5% và có cấu tạo cách nhiệt.1.1.2Quy mô xây dựng công trinh- Diện lích xây dựng tâng hàm:567 m2- Diện tích xây dưn

Đò ẤN TÓT NGHIẸP KSXD GVHD: KS.Ngó Đức DũngChương 1GIỚI THIẸU CHUNG VÈ CÔNG TRÌNH •1.1Giới thiệu còng trìnhTên còng trình : Ngân hàng Vieiinbank - Bắc

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội về mặt đúng công trinh-('ồng trình có hình dáng cao V út. vưon thăng lên khói lâng kiên trúc cũ ữ dưới thấp vói kiêu dáng hiện dại. mạnh mê. thè hiện

ước mong kinh doanh phát dạt. Từ trên cao ngòi nhà có thè ngắm toàn canh Ilà Nội.-Mặt dứng: sir dụng, khai thác triết dế nét hiên dại VỚI cưa kinh lớ (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

n. tường ngoài dược hoàn thiện bằng dá Granit. Lối vào tiền sành cao 8.4m. rộng toạ lên sự sang trọng, bề thế cùa một doanh nghiệp lâm ãn phát dạt. lu

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

ôn rộng tay dón moi người.1.2.2Giải pháp về bố trí mặt bằng công trìnhCông trinh cô giai pháp mặt bằng dơn gian, tạo không gian rộng dê bố trí các vãn

Đò ẤN TÓT NGHIẸP KSXD GVHD: KS.Ngó Đức DũngChương 1GIỚI THIẸU CHUNG VÈ CÔNG TRÌNH •1.1Giới thiệu còng trìnhTên còng trình : Ngân hàng Vieiinbank - Bắc

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà NộiinhHệ thống giao thông chính là thang máy: có Ol thang máy chính. Thang máy bố trí ớ trục 5, vãn phông bó trí kiêu hành lang giừa. khoảng đi lại là nh

ò nhâl, râl tiện lợi, hợp lý và bão đàm thông thoáng. (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội

Đò ẤN TÓT NGHIẸP KSXD GVHD: KS.Ngó Đức DũngChương 1GIỚI THIẸU CHUNG VÈ CÔNG TRÌNH •1.1Giới thiệu còng trìnhTên còng trình : Ngân hàng Vieiinbank - Bắc