KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Đối Ngoại Kinh Tế Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Nghiên Cứu Tại Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         176 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Đối Ngoại Kinh Tế Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Nghiên Cứu Tại Hà Nội

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Đối Ngoại Kinh Tế Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Nghiên Cứu Tại Hà Nội

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN..........TRẢN NGHỈA HÒACHÍNH SÁCH ĐÓI NGOẠI KINH TÉ TRONG THỜI KỲ HỌI NHẬP - NGHIÊN cứu TẠI HÀ N

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Đối Ngoại Kinh Tế Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Nghiên Cứu Tại Hà NộiNỘIChuyên ngànhMã chuyên ngành: Quàn lý kinh tế: 62340410LUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉNgười hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đình HươngHÀ NỘI, NĂM 2015iiLỜI

CAM DOANTôi xin cam đoan đáy là công trình nghiên cửu của riêng tôi. các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học cùa luận án (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Đối Ngoại Kinh Tế Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Nghiên Cứu Tại Hà Nội

chưa từng được công hố trong hat kỳ công trình nào khác.Tác già luận ánTrần Nghĩa HòaiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..........................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Đối Ngoại Kinh Tế Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Nghiên Cứu Tại Hà Nội

..................iMỤC LỤC...............................................................iiiDANH MỤC CÁC Tử VIẾT TÁT..................................

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN..........TRẢN NGHỈA HÒACHÍNH SÁCH ĐÓI NGOẠI KINH TÉ TRONG THỜI KỲ HỌI NHẬP - NGHIÊN cứu TẠI HÀ N

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Đối Ngoại Kinh Tế Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Nghiên Cứu Tại Hà Nội..........1CHƯƠNG 1: Cơ Sờ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUÓC TỂ VẺ CHÍNH SÁCH ĐÓI NGOẠI KINH TỂ TRONG HỢI NHẬP..................................131.1.Dối ng

oại kinh tế trong thời kỳ hội nhập..........................131.1.1.Khái niệm đối ngoại kinh tế. toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốctế...... (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Đối Ngoại Kinh Tế Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Nghiên Cứu Tại Hà Nội

.............................................................131.1.2.Vai trò. chức năng cùa đối ngoại kinh tế......................211.1.3. Các hoạt đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Đối Ngoại Kinh Tế Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Nghiên Cứu Tại Hà Nội

ộng đối ngoại kinh (ế cơ han.........................251.1.4.Phân cấp hoạt động đối ngoại kinh tế...........................281.2.Chính sách đối ngoại

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN..........TRẢN NGHỈA HÒACHÍNH SÁCH ĐÓI NGOẠI KINH TÉ TRONG THỜI KỲ HỌI NHẬP - NGHIÊN cứu TẠI HÀ N

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Đối Ngoại Kinh Tế Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Nghiên Cứu Tại Hà Nộihính sách đối ngoại kinh tế.........341.2.3.Các bộ phận cơ hãn của chính sách đối ngoại kinh tế...........361.2.4.Tổ chức thực thi chính sách đổi ngoạ

i kinh tế.................42 (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Đối Ngoại Kinh Tế Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Nghiên Cứu Tại Hà Nội

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN..........TRẢN NGHỈA HÒACHÍNH SÁCH ĐÓI NGOẠI KINH TÉ TRONG THỜI KỲ HỌI NHẬP - NGHIÊN cứu TẠI HÀ N