KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Thủy Sản Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         186 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Thủy Sản Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Thủy Sản Ở Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIÊN TÀI CHÍNH----yj-ộ-cs--MAI THỊ DIÊU HÀNGNÂNG CAO HIỆU QUÀ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SÀN VIỆT NAML

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Thủy Sản Ở Việt NamLUẬN ÁN TĨÉN Sĩ KINH TÉHÀ NỘI-2019BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNH----------MAI THỊ DIỆU HÀNGNÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC

DOANH NGHIỆP THỦY SÂN VIỆT NAMChuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Ma số : 9.34.02.01LUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉNgười hưởng dẫn khoa học: 1. PGS, TS. ví V (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Thủy Sản Ở Việt Nam

ĂN NINH2. PGS, TS. DÓ VĂN THÀNHHÀ NỘI - 2019iLỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan hãn luận án này là công trình nghiên cứu khoa học dộc lập cua tôi. Các tài l

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Thủy Sản Ở Việt Nam

iệu, kêt qua trình bày trong luận án là trung thực có nguồn gòc rõ ràng.Tác giáMai Tlìị Diệu HăngiiMỤC LỤCTrungLời cam đoan...........................

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIÊN TÀI CHÍNH----yj-ộ-cs--MAI THỊ DIÊU HÀNGNÂNG CAO HIỆU QUÀ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SÀN VIỆT NAML

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Thủy Sản Ở Việt Nam........................VDanh mục các bâng....................................................viDanh mục các biền đồ..................................

.............viiiDanh mục các hình..................................................viiiMỞ ĐẤU........................................................ (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Thủy Sản Ở Việt Nam

........1Chưưng 1: co SÒ LÝ LUẬN CHUNG VÈ ĨĨĨỆU QUÀ KINH DOANHCỦA CÁC DOANH NGHIỆP.................................................221.1.Cơ Sở LÝ LUẶN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Thủy Sản Ở Việt Nam

VẼ 111ẸU QUÁ KLN11 DOAN1 1 CỬA DOAN11NG111ẸP.......22

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIÊN TÀI CHÍNH----yj-ộ-cs--MAI THỊ DIÊU HÀNGNÂNG CAO HIỆU QUÀ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SÀN VIỆT NAML

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIÊN TÀI CHÍNH----yj-ộ-cs--MAI THỊ DIÊU HÀNGNÂNG CAO HIỆU QUÀ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SÀN VIỆT NAML