KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh Nghiệp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         261 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh Nghiệp

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh Nghiệp

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHLÊ VĂN HƯỞNGNGHIÊN CỨU ĐÁU TU CỦA DOANH NGHIỆPLUẬN ÁN TIẾN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHTP. Hồ C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh NghiệpChí Minh, năm 2016BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH&LÊ VĂN HƯỞNGNGHIÊN củu ĐẤU TU CỦA DOANH NGHIỆPChuyên ngành : Quân trị

kinh doanhMã so chuyên ngành : 62 34 01 02LUẬN ÁN TIÉN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHNgười hướng dẫn khoa học:1.PGS. TS. LÊ BẢO LÂM2.PGS. TS. NGUYÊN MINH HÀT (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh Nghiệp

P. Hồ Chí Minh, năm 2016ILÒ1 CAM ĐOANTòi cam đoan răng luận án “Nghiên cứu đầu tư của (loanh nghiệp” là công trinh nghiên cứu cùa riêng Tỏi.Ngoài nhữn

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh Nghiệp

g tài liệu (ham khão được trích dản trong luận ãn này. không có nghiên cứu nào cùa người khác được sử dụng trong luận án này mà không được trích dần t

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHLÊ VĂN HƯỞNGNGHIÊN CỨU ĐÁU TU CỦA DOANH NGHIỆPLUẬN ÁN TIẾN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHTP. Hồ C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh Nghiệp đào tạo. hoặc bất cứ nơi não khác.TP. Hồ Chi Minh, năm 2016Người thực hiệnLê Vùn HườngỉiLỜI CẤM ƠNSau thời gian học tập và nghiên cứu. với sự hồ trợ.

giúp đờ nhiệt tinh cua quý Thầy, Cô: các Sờ. Ngành củng các doanh nghiệp trên địa bàn các tinh vùng đồng băng sông Cưu Long. Tôi đà hoàn thành luận á (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh Nghiệp

n lót nghiệp Tiến sĩ với để tài: “Nghiên cứu dâu tư của doanh nghiệp”.Tỏi xin gửi lời căm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô trường Đại học Mở thành phố H

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh Nghiệp

ồ Chi Minh đà giáng dạy, truyền đạt nhùng kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt. Tôi xin bày tó lòng câm ơn chân thàn

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHLÊ VĂN HƯỞNGNGHIÊN CỨU ĐÁU TU CỦA DOANH NGHIỆPLUẬN ÁN TIẾN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHTP. Hồ C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh Nghiệpđến các Chuyên viên. Ban lành đạo các Sờ Ke hoạch và Đầu tư. Cục Thống kê các tinh, thành vùng đồng bằng sóng Cữu Long củng các doanh nghiệp trên địa

bàn dà đóng góp những ý kiến quý báu. tạo điều kiện thuận lợi cho tỏi trong quá trình thu thập dừ liệu phục vụ cho nghiên cửu đề tài.Xin câm ơn các an (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh Nghiệp

h. chị học viên nghiên cứu sinh cùa trường đà nhiệt tinh hồ trợ. động viên và chia sẽ nhùng kinh nghiệm, kiến thức trong suốt thời gian học lập và ngh

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đầu Tư Của Doanh Nghiệp

iên cứu.Nhàn đây. Tòi cùng xin gứi lời câm ơn đến gia đinh, bạn bẽ. đồng nghiệp đà ũng hộ. động viên Tôi trong suốt quá trinh học tập cùng như nghiên

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHLÊ VĂN HƯỞNGNGHIÊN CỨU ĐÁU TU CỦA DOANH NGHIỆPLUẬN ÁN TIẾN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHTP. Hồ C

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHLÊ VĂN HƯỞNGNGHIÊN CỨU ĐÁU TU CỦA DOANH NGHIỆPLUẬN ÁN TIẾN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHTP. Hồ C