KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Pháp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         181 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Pháp

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Pháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ouốc DÃN ---------- oOo -----------NGUYỄN CHÍ BÍNHQUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH cơ CẤU NGÀNH KINH TÊ TRONG CÔNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Pháp NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ở TỈNH NINH BÌNH Từ NĂM 1992 ĐẾN NAY: KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁPChuyên ngành: KINH TẼ' HỌC (LỊCH sử KINH TẾ)Mã số: 62310101LUẬ

N ÁN TIẾN SỸ KINH TỂNgười hướng (lần khoa học:1.PGS.TS. PHẠMTHị QUÝ2.PGS.TS. LỄ QUÓC HỘIHÀ NỘI *2014ILỜI CAM DOANTói xin cam đoan đây là công trình ng (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Pháp

hiên cứu của riêng tôi. được thực hiện dưới sự hướng dần cùa các nhà khoa học: PGS.TS Phạm Thị Quý và PGS.TS Lê Quốc Hội thuộc Trường Đại học Kinh tế

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Pháp

Quốc dânCác số liệu nêu trong luận ân này đều được thu thập từ nhùng nguồn gốc hợp pháp và có trích dần rò ràng. Nhừng tài liệu đặc biệt đều dã được s

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ouốc DÃN ---------- oOo -----------NGUYỄN CHÍ BÍNHQUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH cơ CẤU NGÀNH KINH TÊ TRONG CÔNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Phápác giả luận ánNguyền Chi BínhiiLỜI CẢM ƠNĐế hoàn thành luận án này, tôi xin bày tó lời cam ơn sâu sắc đến ỉa ỉ cả các tố chức và cá nhân đà giúp đờ lỏ

i trong suốt thời gian nghiên cứu. hoàn thành và bào vệ luận án trước Hội đồng chấm luận ủn cấp trường.TÔI xin chân thành câm ơnNhân đây, tôi cùng xin (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Pháp

được bày tó lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè và người thân đà động viên linh thằn và tạo (tiều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt thời gian học

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Pháp

tập và nghiên cứu đế đạt được kết quà hõm nay.Xin chân thành cám ơn tat cả!Tác giã luận ániiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN......................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ouốc DÃN ---------- oOo -----------NGUYỄN CHÍ BÍNHQUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH cơ CẤU NGÀNH KINH TÊ TRONG CÔNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Pháp........iiMỤC LỤC............................................................iiiDANH MỤC CẤC KÝ IIIẸV VIẺT TẤT......................................vi

DANH MỤC BÀNG VÀ BIÊU DÒ...........................................viiPHẤN MỞ ĐẤU..........................................................1CHƯƠNG 1 C (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Pháp

ơ SÒ LÝ LUẬN VÀ THựC TIỀN VÈ CHUYÊN DỊCH cơ CẤU NGÀNH KINH TÉ TRONG CÒNG NGHIỆP HÓA, IIIẸN ĐẠI HÓA.. 131.1.Cơ sờ lý luận chung về chuyên dịch cơ cấu n

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Ninh Bình Từ Năm 1992 Đến Nay Kinh Nghiệm Và Giải Pháp

gành kinh tế......13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ouốc DÃN ---------- oOo -----------NGUYỄN CHÍ BÍNHQUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH cơ CẤU NGÀNH KINH TÊ TRONG CÔNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ouốc DÃN ---------- oOo -----------NGUYỄN CHÍ BÍNHQUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH cơ CẤU NGÀNH KINH TÊ TRONG CÔNG