KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Ứng Dụng Internet Marketing Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         246 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Ứng Dụng Internet Marketing Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Ứng Dụng Internet Marketing Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam

pIIBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ' QUốC DÃNPHẠM HỒNG HOAQUY TRÌNH ÚNG DỤNG INTERNET MARKETING TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAMCH

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Ứng Dụng Internet Marketing Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt NamHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (MARKETING)MÃ SỐ: 62.34.30.01LUẬN ẤN TIẾN Sĩ KINH DOANH VÀ QUÂN LÝNgười hướng dẳn khoa học:1.GS.TS. NGUYỄN VÀN THƯỜNG

2.PGS.TS. NGUYỀN VIÊT LÂMHÀ yộl, xăm 2013ÌìífLÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận án này là công trình nghiên cửu của riêng tòi. So ìiệu sứ dụng trong Lu (Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Ứng Dụng Internet Marketing Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam

ận án ỉà trung thực. Nhừng kêl qua cua ỉ.ì tận ân chưa từng dược còng bố trong bắt cứ còng trình nàoTác già cùa Luận ánPhạm Hổng ỉ loa11MỤC LỤCLỜI CAM

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Ứng Dụng Internet Marketing Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam

ĐOAN.......................................................iMỤC LỤC...........................................................iiDANH MỤC Từ MÉT TẤT V

pIIBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ' QUốC DÃNPHẠM HỒNG HOAQUY TRÌNH ÚNG DỤNG INTERNET MARKETING TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAMCH

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Ứng Dụng Internet Marketing Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam..............................viiPIIANMỚ ĐẢƯ........................................................11.Tinh cấp thiết của dồ tài......................

...............12.Bối cành nghiên cửu...........................................53.Mục đích nghiên cứu...........................................83.1. (Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Ứng Dụng Internet Marketing Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam

Mục tiên nghiên cửu tồng quát.............................83.2.Mục tiêu và các câu hói nghiên cửu cụ thể.................94.Đối tượng, khách thé vã ph

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Ứng Dụng Internet Marketing Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam

ạm vi nghiên cứu...................105.Phương pháp nghiên cứu.......................................135.1.Phương pháp luận tiếp cận nghiên cứu cúa luậ

pIIBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ' QUốC DÃNPHẠM HỒNG HOAQUY TRÌNH ÚNG DỤNG INTERNET MARKETING TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAMCH

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Ứng Dụng Internet Marketing Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nammg kết quã đạt được của luận án.......................18

pIIBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ' QUốC DÃNPHẠM HỒNG HOAQUY TRÌNH ÚNG DỤNG INTERNET MARKETING TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAMCH