KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         102 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếu

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếu

MỊC LỤCTHUẬT NGỮ VÀ CÁC KÝ HIẸU MÉT TẤT.......................................1DANH MỤC BẢNG........................................................

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếu 4DANH MỤC HÌNH..........................................................5.MÒDẲU ................................................................70.1.

Đật vấn để......................................................70.2. Mục đích, đôi tượng và phạm vi nghiên cứu.......................70.2.1. Mục đíc Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếu

h nghiên cứu.........................................70.2.2. Đỗi nrợng nghiên cứu........................................80.2.3. Phạm vi nghiên cứu...

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếu

.......................................80.3. Ý nghĩa khoa học và thực lien...................................80.4. Phương pháp nghiên cứu.............

MỊC LỤCTHUẬT NGỮ VÀ CÁC KÝ HIẸU MÉT TẤT.......................................1DANH MỤC BẢNG........................................................

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếuG CỌC XMD............................................101.1.Khái quát về nền đắt yếu trong xây dụng công trinh.............101.1.1.Khái niệm về đất yếu

........................................101.1.2.Mục lieu xứ lý nên đàl yêu..................................111.2. Tông quan về công trinh bế chứa xăn Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếu

g dầu........................121.2.1.Giới thiệu chung...........................................121.2.2.Phân loại bè chứa dầu khi.....................

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếu

.............131.2.3.Bế chữa tại dửng ãp thường.................................161.3.rồng quan về cọc đất xi máng...................................1

MỊC LỤCTHUẬT NGỮ VÀ CÁC KÝ HIẸU MÉT TẤT.......................................1DANH MỤC BẢNG........................................................

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếunh nghiên cứu và ứng dụng cọc đắt xi màng gia cổ nền bế chửaxăng dầu ở nước ta............................................231.4.Kốt luận chương 1 ....

.........................................26(TIl ONG 2. CO SO LÝ THUYỀT TÍNH TOÁN CỌC' ĐÁT XI MÃNGGIA ( () NỀN BẼ CHỨA XĂNG DẢI ....................... Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếu

...272.1.Đặc điềm, tinh chất cứa cọc đất xi măng........................272.1.1.Vật liệu cọc dất xi mãng...................................272.1.2.Các

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếu

yêu tò anh hướng đèn sự hình thành cường độ cũa cọc ĐXM.312.1.3.Sư thay đôi cường độ cọc ĐXM theo thời gian................342.1.4.Kinh nghiệm gia cố

MỊC LỤCTHUẬT NGỮ VÀ CÁC KÝ HIẸU MÉT TẤT.......................................1DANH MỤC BẢNG........................................................

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếuuan điếm cọc đất XI măng làm việc như cọc................................39

MỊC LỤCTHUẬT NGỮ VÀ CÁC KÝ HIẸU MÉT TẤT.......................................1DANH MỤC BẢNG........................................................