KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Hoa Lily Lake Carey Tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         134 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Hoa Lily Lake Carey Tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Hoa Lily Lake Carey Tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRẤN THỊ HÀNGHIÊN CỬU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỎ BIẸN PHÁP KỸ THUẬT DÕI VỚI GIỐNG HOA LILY LAKE CAREY TẠI HUYỆN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Hoa Lily Lake Carey Tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai ChâuTÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂUNgành: KHOA HỌC CÂY TRÒNG Mã sổ: 60.62.01 10LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC CÂY TRÒNGNgười hướng dẩn khoa học: PGS.TS. TRẤN VĂN D1ÈNT

HÁI NGUYÊN - 2015iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cua riêng tôi. Các so liệu, kết quà nêu trong luận vãn là trung thực vù ch (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Hoa Lily Lake Carey Tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

ưa lừng được công bố trong bắt kỳ công trình nào khác.Thái Nguyên. tháng 1Ị nởni 20 ì5Tác giàTrần Thị HàiiLỜI CẢM ƠNĐe có thể hoàn thành luận văn cua

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Hoa Lily Lake Carey Tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

mình, tôi xin chân thành cam ơn tới thảy PGS.TS. Trần Vân Điền, người đà trực tiếp hướng dẫn. chi bảo và giúp đờ tồi trong quá trình thực hiện đề tài.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRẤN THỊ HÀNGHIÊN CỬU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỎ BIẸN PHÁP KỸ THUẬT DÕI VỚI GIỐNG HOA LILY LAKE CAREY TẠI HUYỆN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Hoa Lily Lake Carey Tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châukiện giúp dờ. chi dạy cho tôi trong suốt quá ninh lôi học lập tại trường.Đông thời, tôi xin chân thành cam ơn tới gia đình, bạn bè. đong nghiệp đả lạo

điều kiện thuận lợi giúp đờ lôi hoan thành khóa học.Một lần nữa. lôi xin chân thành cám ơn tời tất cá sự giúp đờ quý báu trên.Thái Nguyên. ĩhííng Ị Ị (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Hoa Lily Lake Carey Tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

năm 20 ỉ 5Tác giàTrần Thị HàiiiMỤC LỤCLỜI CAM DO AN........................................................iĨ.ỜỈ CẢM ON..............................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Hoa Lily Lake Carey Tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

...........................iiMỰC LỤC............................................................iiiDANH MỤC CHỪ V1ÉT TÁT..............................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRẤN THỊ HÀNGHIÊN CỬU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỎ BIẸN PHÁP KỸ THUẬT DÕI VỚI GIỐNG HOA LILY LAKE CAREY TẠI HUYỆN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Hoa Lily Lake Carey Tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu.......ixMở DẤU...............................................................11.Tính cấp thiết cùa đề tài.........................................12.

Mục tiêu..........................................................23.Yêu cầu...........................................................24.Ý nghĩa của (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Hoa Lily Lake Carey Tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

đề tài................................................2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRẤN THỊ HÀNGHIÊN CỬU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỎ BIẸN PHÁP KỸ THUẬT DÕI VỚI GIỐNG HOA LILY LAKE CAREY TẠI HUYỆN T

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRẤN THỊ HÀNGHIÊN CỬU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỎ BIẸN PHÁP KỸ THUẬT DÕI VỚI GIỐNG HOA LILY LAKE CAREY TẠI HUYỆN T