KHO THƯ VIỆN 🔎

Mối quan hệ giữa chánh niệm, cảm hứng và ý định khởi sự kinh doanh xã hội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         290 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Mối quan hệ giữa chánh niệm, cảm hứng và ý định khởi sự kinh doanh xã hội

Mối quan hệ giữa chánh niệm, cảm hứng và ý định khởi sự kinh doanh xã hội

sVVi■-JVisBỘ GIÁ0DỤCVÀĐÀ0TẠ0ĨRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ ĨHÀNH PHÓ HÔ CHI MINH...--ooOoo-----s 0 s n0 Vi sK sBÙI NGỌC TUẤN ANHVl3 >5VigViJẶ p v)Vi8aVVi?| a Vi■'I

Mối quan hệ giữa chánh niệm, cảm hứng và ý định khởi sự kinh doanh xã hộiI8nVVisMỐI QUAN HỆ GIỮA CHÁNH NIỆM, CẢM HỨNG VÀ Ý ĐỊNH KHỞI sự KINH DOANH XÃ HỘILUẬN ÁN TIẾN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHTP. HÔ CHÍ MINH, NĂM 2022

sVVi■-JVisBỘ GIÁ0DỤCVÀĐÀ0TẠ0ĨRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ ĨHÀNH PHÓ HÔ CHI MINH...--ooOoo-----s 0 s n0 Vi sK sBÙI NGỌC TUẤN ANHVl3 >5VigViJẶ p v)Vi8aVVi?| a Vi■'I