KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn bùi mạnh cường, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         65 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn bùi mạnh cường, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn bùi mạnh cường, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMTRÀN THỊ KHẢNHỉ)ề tài:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHẢM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH C HO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẤN VÀ

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn bùi mạnh cường, xã nghĩa đạo, huyện thuận thànhÀ LỌN CON THEO MẸ TẠI TRẠI LỌN BUI MẠNH CƯỜNG, XẢ NGHĨA ĐẠO, Hl YEN THUẬN THÀNH, TỈNH BẤC NINHKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo:Chính quyC huyên

ngành: Thú yKhoa:Chán nuôi thú yKlioá học:2017 - 2022I hái Nguyên - năm 2022ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ÙNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRẤN THỊ KHÁNHỉ)ề tài:THỤC HIỆN Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn bùi mạnh cường, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành

QUY TRÌNH CHẢM SÓC NT ÔI DƯỜNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH C HO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẤN VÀ LỌN CON THEO MẸ TẠI TR/KI LỌN BÙI MẠNH CƯỜNG, XÃ NGHĨA ĐẠO, HUYỆN THUẤN

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn bùi mạnh cường, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành

THÀNH, TĨNH BẤC NINHKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo:Chuyên ngành:Lóp:Khoa:Klioá học:Giảng viên hướng dẩn:Chính quyThú yK49 - TY - NOIChăn nuôi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMTRÀN THỊ KHẢNHỉ)ề tài:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHẢM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH C HO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẤN VÀ

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn bùi mạnh cường, xã nghĩa đạo, huyện thuận thànhng như trong quá trinh thực tập tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực của ban thân em còn nhận được sự chi bão quý báu cua thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y. ba

n lành dạo trại lợn óng Bùi Mạnh Cường huyện Thuận Thành, tinh Băc Ninh.Lời đàu tiên em xin được gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn bùi mạnh cường, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành

Lâm Thái Nguyên. Ban chú nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y, thầy cô giáo trong khoa Chăn nuôi thú y. Ban lành dạo trại lợn ông Bùi Mạnh Cưởng huyện Thuận Thà

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn bùi mạnh cường, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành

nh, tinh Bãc Ninh cho phép và tạo diêu kiện thuận lợi cho em vê thực tập tại trại.Đặc biệt em xin tỏ lòng bièt chân thành tới sự chi báo tận tinh của

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMTRÀN THỊ KHẢNHỉ)ề tài:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHẢM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH C HO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẤN VÀ

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn bùi mạnh cường, xã nghĩa đạo, huyện thuận thànhà giúp dờ em hoàn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp này. Em cùng xin gưi lời câm ơn tới gia đinh đà luôn quan tàm. động viên giúp em hoàn thành tot n

hiệm vụ dược giao.Do kiên thức thực tê của em chưa nhiêu, nên bài nên khóa luận không tránh khôi nhừng thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng gó Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại lợn bùi mạnh cường, xã nghĩa đạo, huyện thuận thành

p cùa quý thày cô. các bạn bè. đè bài khỏa luận cũa em được hoàn thiện hơn.Em xin chán thành cóm ơn ĩ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMTRÀN THỊ KHẢNHỉ)ề tài:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHẢM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH C HO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẤN VÀ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMTRÀN THỊ KHẢNHỉ)ề tài:THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHẢM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH C HO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẤN VÀ