KHO THƯ VIỆN 🔎

ĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG nói để DI CHUYỂN đến vị TRÍ dựa TRÊN màu sắc của vật THỂ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         53 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: ĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG nói để DI CHUYỂN đến vị TRÍ dựa TRÊN màu sắc của vật THỂ

ĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG nói để DI CHUYỂN đến vị TRÍ dựa TRÊN màu sắc của vật THỂ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA: ĐIỆN-ĐIỆN TỬ.......□□□□□......DẠI HỌCDUY TANTRƯƠNG MINH TÀIĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG NÓI ĐẼ DI CHUYẾN ĐẾN VỊ TRÍ DỰATRÊ

ĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG nói để DI CHUYỂN đến vị TRÍ dựa TRÊN màu sắc của vật THỂÊN MÀU SẮC CỦA VẬT THẼTÓM TẮTĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐÀ NẴNG: NĂM 2017TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂNKHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ-------□□□□□--------DẠI HỌC□UY TÂNN jHIEN Cứu

khoa họcĐê tài:ĐIỀU KHIẾ] ỉ ROBOT BẰNG GIỌNG NÓI ĐẾ DI CHUYẾN )ẾN VỊ TRÍ DỰA TRÊN MÀU SẮCCỦA VẬT THẾGVHD: Th.s NGUYỄN LÊ MAI DUYÊNSVTH: TRƯƠNG MINH TÀ ĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG nói để DI CHUYỂN đến vị TRÍ dựa TRÊN màu sắc của vật THỂ

ILỚP: K19EVTMSSV : 1921163770ĐÀ NẰNG: NĂM 2017LỜI CẢM ƠNLời đâu tiên tôi xin gởi lời cám ơn chân thành tới quý Thây, Cô Trường Đại Học Duy Tân đà giản

ĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG nói để DI CHUYỂN đến vị TRÍ dựa TRÊN màu sắc của vật THỂ

g dạy và truyền dạt những kiến thức bõ ích và kinh nghiệm cho tôi trong suốt 5 năm học tập tại trường. Những kiến thức quý báu đó rất giúp ích trong c

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA: ĐIỆN-ĐIỆN TỬ.......□□□□□......DẠI HỌCDUY TANTRƯƠNG MINH TÀIĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG NÓI ĐẼ DI CHUYẾN ĐẾN VỊ TRÍ DỰATRÊ

ĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG nói để DI CHUYỂN đến vị TRÍ dựa TRÊN màu sắc của vật THỂành khóa luận này.Qua đây, tôi cũng xin gời lời càm ơn đến Ban giám hiệu Nhà trường đã tạo điêu kiện về mọi mặt, cung cấp các tài liệu cần thiết đẽ lô

i hoàn thành khóa luận này.Tuy vậy, do còn hạn chê vẽ kiẽn thức và kinh nghiệm nên không tránh khói những thiêu sót. Rãt mong được sự góp ý kiên từ th ĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG nói để DI CHUYỂN đến vị TRÍ dựa TRÊN màu sắc của vật THỂ

ây cô. Tôi mong sè nhận được những ý kiên đóng góp chân thành!Một lân nừa tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt đến quý Thây Cô Trường

ĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG nói để DI CHUYỂN đến vị TRÍ dựa TRÊN màu sắc của vật THỂ

Đại Học Duy Tân!Tôi xin chân thành càm ơn!Sinh viên thực hiệnMỤC LỤCDANH MỤC HÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA: ĐIỆN-ĐIỆN TỬ.......□□□□□......DẠI HỌCDUY TANTRƯƠNG MINH TÀIĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG NÓI ĐẼ DI CHUYẾN ĐẾN VỊ TRÍ DỰATRÊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA: ĐIỆN-ĐIỆN TỬ.......□□□□□......DẠI HỌCDUY TANTRƯƠNG MINH TÀIĐIỀU KHIỂN ROBOT BẰNG GIỌNG NÓI ĐẼ DI CHUYẾN ĐẾN VỊ TRÍ DỰATRÊ