KHO THƯ VIỆN 🔎

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         80 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt

LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan luận vãn này là công trình nghiên cún của riêng tôi. Các số liệu, kẽt quả nghiên cún nêu trong luận văn là trung thực.Tôi hoà

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việtàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý quá trình nghiên cún khoa học của luận văn này.Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014Người thực hiệnNguyễn Ngọc Dư

ơngMỤC LỤCLỜI MỞ ĐÀU....................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH vụ HÒ TRỢ TÀI CHÍNH TẠICÔNG T Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt

Y CHỨNG KHOÁN..............................................31.1.Những vãn đê cơ bán về công ty chứng khoán.............................31.1.1.Khái niệ

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt

m...........................................................31.1.2.Mô hình tõ chức kinh doanh chúng khoán..............................31.1.3.Vai trò

LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan luận vãn này là công trình nghiên cún của riêng tôi. Các số liệu, kẽt quả nghiên cún nêu trong luận văn là trung thực.Tôi hoà

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt vụ môi giới chúng khoán..................................71.1.4.2.Nghiệp vụ tự doanh..............................................81.1.4.3.Nghiệp vụ

bào lãnh phát hành....................................81.1.4.4.Nghiệp vụ quản lý danh mục đâu tư...............................91.1.4.5.Nghiệp vụ tư v Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt

ãn đâu tư chứng khoán.............................91.1.4.6.Dịch vụ đòn hò trợ tài chính....................................91.2.Nhũng vãn đê cơ bản vê

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt

dịch vụ hồ trợ tài chính tại công ty Chứng khoán 101.2.1.Định nghĩa.........................................................101.2.2.Các hình (hức hồ

LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan luận vãn này là công trình nghiên cún của riêng tôi. Các số liệu, kẽt quả nghiên cún nêu trong luận văn là trung thực.Tôi hoà

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việtn.............................................151.2.2.3.Repo chứng khoán...............................................161.2.2.4. ứng trước tiền bán c

hứng khoán..................................17CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH vụ HỎ TRỢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TYCÓ PHÀN CHỦNG KHOÁN TÂN VIỆT................... Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt

.................182.1.Tống quan về Công ty Cõ phân Chứng khoán Tân Việt.....................182.1.1.Lịch sù’hình thành và phát triẽn.................

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt

.................182.1.2.Lình vực kinh doanh...............................................192.1.3.Cơ câu tõ chức cùa TVSI............................

LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan luận vãn này là công trình nghiên cún của riêng tôi. Các số liệu, kẽt quả nghiên cún nêu trong luận văn là trung thực.Tôi hoà

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt...............242.2.1.Kẽt quá hoạt dộng kinh doanh chung cùa TVSI.......................24

LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan luận vãn này là công trình nghiên cún của riêng tôi. Các số liệu, kẽt quả nghiên cún nêu trong luận văn là trung thực.Tôi hoà