KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng thu hút vốn oda tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2000 2006

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         128 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng thu hút vốn oda tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2000 2006

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng thu hút vốn oda tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2000 2006

DANH MỤC KÝ IIĨẸU VÀ CÁC CHƯ VIẺT TẤTA FT A ASEAN AIA APEC ASEM BTA CNII EU EDI IIDII HNKTQT IMF M&A MIGA NAFTA NDT NIEs JETR0 OECD R&D SARS TNCs UNID

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng thu hút vốn oda tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2000 2006DO UNCTAC USD WB WIR WTO MPDF FIAS GSP NT MFN XHCNKhu vực nllu địch tụ do ASEANHiệp hội các quốc gia Dông Nam A Khu vực dầu tư ASEANDiễn đàn hợp lác K

inh lè châu A - Thái Bình DươngDiên đàn hợp lác kinh lê Á - AuHiệp định thương mại song phươngGông nghiệp hơảLiên minh châu ÂuDầu tư trực tiếp nước ng Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng thu hút vốn oda tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2000 2006

oàiHiện dại hoáHội nhập kinh tê quôc tèQuỳ liên tệ Quốc lềThôn tinh và sáp nhậpCơ quan đâm bão đàu tư đa biênHiệp định thương mại tự do Băc MỳNhàn dàn

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng thu hút vốn oda tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2000 2006

tệCác nên kinh tê công nghiệp mớiTò chức xúc tiến thương mại Nhật BanTô chức Hợp tác và Phát triên Kinh tếNghiên cứu và Phát triênBệnh dịch viêm dườn

DANH MỤC KÝ IIĨẸU VÀ CÁC CHƯ VIẺT TẤTA FT A ASEAN AIA APEC ASEM BTA CNII EU EDI IIDII HNKTQT IMF M&A MIGA NAFTA NDT NIEs JETR0 OECD R&D SARS TNCs UNID

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng thu hút vốn oda tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2000 2006 giớiBão cáo dầu tư thế giớiTồ chức thương mại the giới(’hương trinh phát triền kinh te tư nhânBộ phận ur van dịch vụ dầu tư nước ngoàiThuê quan ưu đà

i phô cập quy chè đỏi xư quôc gia Quy chê đài ngộ tôi huệ quôc Xà hội chu nghĩa1MỜ ĐÀU1.Tính cap thief cùa dê tài-Trong sự nghiệp phát triển kinh tể - Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng thu hút vốn oda tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2000 2006

xã hội của dãt nước, nguồn lực trong nước đóng vai (rò quyết định, nguồn lực bèn ngoài có ý nghía quan trọng. Nguồn von hồ trợ phát triển chinh thức

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng thu hút vốn oda tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2000 2006

(ODA) lã một trong nhừng nguỏn lực bèn ngoài đóng vai trò hêl sức quan trọng đôi với sự phát triền kinh te - xà hội của I.ào.-Là một quốc gia chậm phá

DANH MỤC KÝ IIĨẸU VÀ CÁC CHƯ VIẺT TẤTA FT A ASEAN AIA APEC ASEM BTA CNII EU EDI IIDII HNKTQT IMF M&A MIGA NAFTA NDT NIEs JETR0 OECD R&D SARS TNCs UNID

Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng thu hút vốn oda tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2000 2006trong nước đóng vai trò quan trọng.-Việc thu hút nguồn von ODA vào dau hr phát triển tại Lào dang là vằn đê nóng bóng được đãng và nhà nước Lào hết sứ

c quan tâm trong tiến trình toàn cầu hoá hiện nay. Báo cáo thực tập tổng hợp thực trạng thu hút vốn oda tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2000 2006

DANH MỤC KÝ IIĨẸU VÀ CÁC CHƯ VIẺT TẤTA FT A ASEAN AIA APEC ASEM BTA CNII EU EDI IIDII HNKTQT IMF M&A MIGA NAFTA NDT NIEs JETR0 OECD R&D SARS TNCs UNID