KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả phẫu thuật dập não xuất huyết trán hai bên do chấn thương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         127 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả phẫu thuật dập não xuất huyết trán hai bên do chấn thương

Đánh giá kết quả phẫu thuật dập não xuất huyết trán hai bên do chấn thương

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ IIÒ CHÍ MINHTRUONG MINH HỪNGĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT DẬP NÃO XUẤT HUYẾT TRÁN HAI BÊN DO CHẤN

Đánh giá kết quả phẫu thuật dập não xuất huyết trán hai bên do chấn thương THƯƠNGChuyên ngành: Ngoại thân kinh & sọ nào Mã số: CK 62 72 07 20LUẬN VĂN C HUYÊN KHOA CÁP 11Ngưòi hướng dẫn khoa học: TS.BS. NGUYÊN VĂN TẤNTP HỒ CH

Í MINH, Năm 2020Ì1—— áLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tỏi. Các sỏ liệu, kct quà nghiên cứu 11CU trong luận săn là Đánh giá kết quả phẫu thuật dập não xuất huyết trán hai bên do chấn thương

trung thực và chưa từng được công hô trong bất kỳ công trinh nào khác.l ác giảTRƯƠNG MINH HÙNGMỤC LỤCIrang phụ bìaI -ời cam đoanDanh mục chừ vict lai

Đánh giá kết quả phẫu thuật dập não xuất huyết trán hai bên do chấn thương

tiếng việtDanh mục chừ viết tat tiêng AnhDanh mục bangDanh mục các biêu dôDanh mục các hìnhDẠT VẤN DẺ.................................................

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ IIÒ CHÍ MINHTRUONG MINH HỪNGĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT DẬP NÃO XUẤT HUYẾT TRÁN HAI BÊN DO CHẤN

Đánh giá kết quả phẫu thuật dập não xuất huyết trán hai bên do chấn thươngnh nghicn cứu chân thương sọ nào.....41.2.Thương tôn giai phàu bệnh \ à cơ chc hình thành dập nào.81.3.Phù não do chấn thương sọ nào..................

........121.4.l ãng áp lực sọ sau chân thương sọ nào.................131.5.Dập nào xuât huycl Iran do chân thương.................18C HƯƠNG 2: DÓI TƯỢ Đánh giá kết quả phẫu thuật dập não xuất huyết trán hai bên do chấn thương

NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU..............352.1.ỉlìiet ke nghiên cứu...................................352.2.Doi tượng nghiên cửu.....................

Đánh giá kết quả phẫu thuật dập não xuất huyết trán hai bên do chấn thương

..............352.3.Thời gian nghiên cứu...................................352.4.Cờ mẫu nghiên cứu......................................362.5.('ác bie

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ IIÒ CHÍ MINHTRUONG MINH HỪNGĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT DẬP NÃO XUẤT HUYẾT TRÁN HAI BÊN DO CHẤN

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ IIÒ CHÍ MINHTRUONG MINH HỪNGĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT DẬP NÃO XUẤT HUYẾT TRÁN HAI BÊN DO CHẤN