KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy trong điều trị ung thư vùng bóng vater

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         97 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy trong điều trị ung thư vùng bóng vater

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy trong điều trị ung thư vùng bóng vater

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẼĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ llỏ CHÍ MINHNGUYỀN f)ức Tl ẤN ANHDÁNH GIÁ KÉT ỌƯÃ SỚM PHÃU THUẬT NỌI SOI CÁT KHÓI TÁ TI Ỵ TRONG

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy trong điều trị ung thư vùng bóng vater t)lí:iỉ TRỊ ung thu’vùng bóng VATIÍRCHUYÊN NGÀNH: NGOẠI KHOAMÃ SÔ: CK 62 72 07 50LUẬN VÃN CHUYÊN KHOA CẮP IINGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: PGS.TS.VƯONG I

HỪA f)ƯCTHÀNH PHÓ nỏ CHÍ MINH, NĂM 20211LÒI CAM ĐOANỉ ôi xin cam đoan luận án này là nghiên cứu được lôi và đông nghiệp thực hiện trong suốt thời gian Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy trong điều trị ung thư vùng bóng vater

2018 - 2020. Các số liệu trong nghiên cứu là trung thực vã chưa được báo cáo irong các công trình khác.Thành phô I lõ Chi Minh. ngây 01 tháng 12 năm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy trong điều trị ung thư vùng bóng vater

2021rác giâNGUYÊN l)ú('TUÂN ANHDANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT1. ASAAmerican Society of Anesthesiologist (Hội gây mê Mỳ)2. AJCCAmerican Joint Committee on Cance

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẼĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ llỏ CHÍ MINHNGUYỀN f)ức Tl ẤN ANHDÁNH GIÁ KÉT ỌƯÃ SỚM PHÃU THUẬT NỌI SOI CÁT KHÓI TÁ TI Ỵ TRONG

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy trong điều trị ung thư vùng bóng vater9. ERCPEndoscopic retrograde cholangiopancreatography (chụp hình dường mật ngược dòng qua nội soi ống mềm)10. IMrình mạch11. ISGPSInternational Study

Group of Pancreatic Surgery (Ilội nghiên cứu phẫu thuật Tụy quốc tế)3MỤC LỤCĐặt van đề...................................................8CHƯƠNG I: TÔ Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy trong điều trị ung thư vùng bóng vater

NG QUAN TÀI LIỆU.................................101.1.Sơ lược giãi phảu khôi tá luỵ...........................101.2.Sinh lý tuỵ tá trâng ............

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy trong điều trị ung thư vùng bóng vater

...........................181.3.Dặc điêni bệnh lý ung thư bóng vatcr........................191.4.Biến chứng sau cắt khối tá tuỵ.....................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẼĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ llỏ CHÍ MINHNGUYỀN f)ức Tl ẤN ANHDÁNH GIÁ KÉT ỌƯÃ SỚM PHÃU THUẬT NỌI SOI CÁT KHÓI TÁ TI Ỵ TRONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẼĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ llỏ CHÍ MINHNGUYỀN f)ức Tl ẤN ANHDÁNH GIÁ KÉT ỌƯÃ SỚM PHÃU THUẬT NỌI SOI CÁT KHÓI TÁ TI Ỵ TRONG