KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình bán hàng của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đất xanh miền nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         51 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình bán hàng của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đất xanh miền nam

Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình bán hàng của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đất xanh miền nam

VTRƯỜNG ĐẠI HỌC MÓ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẮN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYÊN ANH HUYCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài:ĐÈ XUẮT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN

Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình bán hàng của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đất xanh miền namN QUY TRÌNHBÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÂU TUVÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAMThành phố IIỒ Chí Minh, tháng 10 năm 2022TJ'£TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÒ TP. HỒ CHÍ MI

NHI’KHOA QUẤN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỄN ANH HUYMSSV: 1954012115CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài:ĐẺ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNHBÁN Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình bán hàng của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đất xanh miền nam

HÀNG CỦA CÔNG TY CỎ PHẢN ĐẢU Tư VÀ DỊCH VỤ ĐÁT XANH MIỀN NAMNgành: Quân trị kinh doanhGiảng viên hướng dần: Đoàn Thị Thanh ThúyThành phố Hồ Chí Minh,

Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình bán hàng của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đất xanh miền nam

tháng 10 năm 2022LÒĨ CẢM ƠNEm xin gửi lời cam ơn sâu sắc đến tất cá nhùng cá nhân, tập thè đà giúp đờ vã hỏ trợ em trong suốt quá trình em thực tập.Lờ

VTRƯỜNG ĐẠI HỌC MÓ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẮN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYÊN ANH HUYCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài:ĐÈ XUẮT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN

Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình bán hàng của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đất xanh miền namực hiện báo cáo thực tập từ việc chinh sữa nội dung cùng như dóng góp đe cho bài báo cáo được hoàn thiện nhất.Tiếp theo, em xin được cám ơn đến giám đ

ốc kinh doanh - anh Hoài Nam và trương phòng kinh doanh - anh Văn Khanh trong suốt thời gian làm việc đà hồ trợ và giúp đờ tận tinh, giúp cho em được Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình bán hàng của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đất xanh miền nam

"cọ xát” nhiều hơn với công việc và có thèm được nhiều kĩ năng.Trong quá trình thực tập và thực hiên báo cáo. do còn non tré và thiếu kinh nghiệm nên

Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình bán hàng của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đất xanh miền nam

rất dẻ xây ra sai sót. em rất mong nhận được ý kiến đóng góp và nhận xét tử quỷ thầy, cò đê được học hòi thêm nhiều kinh nghiệm hơn.Em xin chân thành

VTRƯỜNG ĐẠI HỌC MÓ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẮN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYÊN ANH HUYCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài:ĐÈ XUẮT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN

VTRƯỜNG ĐẠI HỌC MÓ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẮN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYÊN ANH HUYCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài:ĐÈ XUẮT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN