KHO THƯ VIỆN 🔎

Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         56 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

Khảo sảỉ hiện trạng hệ thông các nhà vệ sinh cóng cộng tại ÌUỤI áu LỊuụri HỤI UIUHHcùa Thành phổ Hồ Chi Minh.MỤC LỤCMỤC ĩ .ục.........................

Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh................................1DANH MỤC BÁNG B1Ề V..............................................4DANH MỤC CẤC HÌNH so ĐỎ............................

..............5LỜÍMỞĐẤƯ.........................................................61.Đật vấn đề................................................62.Mục đí Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

ch dể tải...........................................73.Phạm vi nghiên cứu........................................74.Nội dung nghiên cứu...............

Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

........................75.Phương pháp nghiên cứu....................................7a.Phương pháp luận........................................7b.Phư

Khảo sảỉ hiện trạng hệ thông các nhà vệ sinh cóng cộng tại ÌUỤI áu LỊuụri HỤI UIUHHcùa Thành phổ Hồ Chi Minh.MỤC LỤCMỤC ĩ .ục.........................

Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minhnò CUT MINH...................91.1Đặc diêm tự nhiên..........................................91.1.1Vị trí địa lí......................................

.....91.1.2Điều kiện khí lượng....................................101.1.3Địa binh địa chất......................................111.1.4Điều kiện thúy Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

văn.....................................121.2Tinh hĩnh kinh tể - xà hội................................131.2.1Tình hình kinh tố.......................

Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

...............131.2.2Tình hình xà hội.......................................14SV TH: Nguyên Thi Ngọc Diệp1Khao sãt hiện trạng hệ thông các nhà vệ sin

Khảo sảỉ hiện trạng hệ thông các nhà vệ sinh cóng cộng tại ÌUỤI áu LỊuụri HỤI UIUHHcùa Thành phổ Hồ Chi Minh.MỤC LỤCMỤC ĩ .ục.........................

Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minhghỉa nhà vệ sinh và nhà vệ sinh cóng cộng..................172.2Phàn loại nhà vệ sinh............................................172.2.1Bổ lự hoại....

...................................................182.2.2Bố tự thấm.......................................................192.2.3Nhà vệ sinh dạng khô Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

.........................................192.3Tiêu chuẩn cho nhà vệ sinh dạt chuẩn.............................192.4Một số quy định về các địa diem đô

Khóa luận tốt nghiệp khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

thị phái cỏ nhà vệ sinh công cộng.20CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG VẺ HỆ THÔNG NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG TẠI KHI \ ỤC .MỘT sò QUẶN Nối THÀNH CỦA TP. HÒ CHÍ MLNH...

Khảo sảỉ hiện trạng hệ thông các nhà vệ sinh cóng cộng tại ÌUỤI áu LỊuụri HỤI UIUHHcùa Thành phổ Hồ Chi Minh.MỤC LỤCMỤC ĩ .ục.........................

Khảo sảỉ hiện trạng hệ thông các nhà vệ sinh cóng cộng tại ÌUỤI áu LỊuụri HỤI UIUHHcùa Thành phổ Hồ Chi Minh.MỤC LỤCMỤC ĩ .ục.........................