KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Chi Ngân Sách Trong Các Trường Quân Đội Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         139 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Chi Ngân Sách Trong Các Trường Quân Đội Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Chi Ngân Sách Trong Các Trường Quân Đội Ở Việt Nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC V1ẸN NGÂN HÀNGBÙI THỊ BÍCH NÊĐỏr MỚI QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRONG CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỌI Ỏ VIỆT NAM

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Chi Ngân Sách Trong Các Trường Quân Đội Ở Việt NamMCHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SÓ: 62 34 02 01LUẬN ÁN TIÉN Sỉ KINH TÉNgirời hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Kiểu Hữu Thiện2.TS. Nguyễn Tiến Dô

ngHÀ NỘI - 2016LỜI CAM DOANTòi xin cam đoan bàn luận án này là công trình nghiên cừu khoa học của riêng tôi. Các sỏ liệu, két quà nêu trong Luận án là (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Chi Ngân Sách Trong Các Trường Quân Đội Ở Việt Nam

trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.TÁC GIÀ LUẬN ÁNBùi Thị Bích NêDANH MỤC TÌ" VIÉT TẤTViết tắtViết đúngBĐBPBộ đội biên phòngBQPBộ Quốc phòngBTCBộ Tài

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Chi Ngân Sách Trong Các Trường Quân Đội Ở Việt Nam

chínhBTTMBộ Tông tham miniCHDCNDCộng hòa Dân chu Nhân dânCNĨI-1IDHCông nghiệp hóa - hiện dại hóaGDĐTGiáo dục dào tạoĩ IVHọc việnNCKĨĨNghiên cứu khoa

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC V1ẸN NGÂN HÀNGBÙI THỊ BÍCH NÊĐỏr MỚI QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRONG CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỌI Ỏ VIỆT NAM

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Chi Ngân Sách Trong Các Trường Quân Đội Ở Việt Namh câp thiêt của đê lài luận án12.Tinh hình nghiên cứu23.Mục tiêu nghiên cứu của dề tài13

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC V1ẸN NGÂN HÀNGBÙI THỊ BÍCH NÊĐỏr MỚI QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRONG CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỌI Ỏ VIỆT NAM