KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Xương Nhân Tạo, Máu Tủy Xương Tự Thân Điều Trị Khớp Giả Xương Dài Chi Dưới

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         153 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Xương Nhân Tạo, Máu Tủy Xương Tự Thân Điều Trị Khớp Giả Xương Dài Chi Dưới

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Xương Nhân Tạo, Máu Tủy Xương Tự Thân Điều Trị Khớp Giả Xương Dài Chi Dưới

Bộ GIÁO DỤC \ À DÀO TẠOBộ Qi;ỎC PHÒNGHỌC VIẸN QUÂN ¥ỏoo.......\T VÀN KHOANGHIÊN CỬU ỦNG DỤNG XƯƠNG NHÂN TẠO, MÁU TỦY XƯƠNG TỤ THÂN ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ X

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Xương Nhân Tạo, Máu Tủy Xương Tự Thân Điều Trị Khớp Giả Xương Dài Chi DướiXƯƠNG DÀI CHI DƯỚILUẬN ÁN TIẺN Sỉ Y HOCHÀ Nội-2014 •BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ỌUÓC PHÒNGHỌC VIỆN Ql ẤN Y—-ooovũ VĂN KHOANGHIÊN củu ÚNG DỤNG XƯƠNG NHÂN

TẠO, MÁU TỦY XƯƠNG TỤ THÂN ĐIÈU TRỊ KHỚP GIẢ XƯƠNG DÀI CHI DƯỚIChuyên ngành: Chấn thương Chình hình và Tạo hình Mã số: 62.72.01.29LUẬN ÁN TIẾN Si Y HỌ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Xương Nhân Tạo, Máu Tủy Xương Tự Thân Điều Trị Khớp Giả Xương Dài Chi Dưới

CHướng (lẫn khoa học :1. PGS.TS DÀO XUÂN TÍCH2. PGS.TS NGÔ VÀN TOÀNHÀ NỌI- 2014LỜI CAM ĐOAN3Tôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu của ricng tỏ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Xương Nhân Tạo, Máu Tủy Xương Tự Thân Điều Trị Khớp Giả Xương Dài Chi Dưới

i. Các số liệu, kết quà nghiên cửu nêu trong luận án là khách quan, trung thực và chưa từng dược ai công bố trong bất kỳ một công trinh nào khác.Nghiê

Bộ GIÁO DỤC \ À DÀO TẠOBộ Qi;ỎC PHÒNGHỌC VIẸN QUÂN ¥ỏoo.......\T VÀN KHOANGHIÊN CỬU ỦNG DỤNG XƯƠNG NHÂN TẠO, MÁU TỦY XƯƠNG TỤ THÂN ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ X

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Xương Nhân Tạo, Máu Tủy Xương Tự Thân Điều Trị Khớp Giả Xương Dài Chi Dưới............1Chương 1: TONG QI AN.................................................141.1.Mô học cùa xương..............................................

141.1.1.Cấu tạo mô học cùa xương.....................................141.1.2.Quá trình cốt hóa.........................................161.2.Sinh lý q (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Xương Nhân Tạo, Máu Tủy Xương Tự Thân Điều Trị Khớp Giả Xương Dài Chi Dưới

uá trình liên xương..................................18

Bộ GIÁO DỤC \ À DÀO TẠOBộ Qi;ỎC PHÒNGHỌC VIẸN QUÂN ¥ỏoo.......\T VÀN KHOANGHIÊN CỬU ỦNG DỤNG XƯƠNG NHÂN TẠO, MÁU TỦY XƯƠNG TỤ THÂN ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ X

Bộ GIÁO DỤC \ À DÀO TẠOBộ Qi;ỎC PHÒNGHỌC VIẸN QUÂN ¥ỏoo.......\T VÀN KHOANGHIÊN CỬU ỦNG DỤNG XƯƠNG NHÂN TẠO, MÁU TỦY XƯƠNG TỤ THÂN ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ X