KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         178 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC V HÀ NỘITRẤN THỊ NGỌC ANHNGHIÊN cứu ĐỊNH LƯỢNG STEROID NIỆU* ■ ■BẰNG GC/MS TRONG CHẨN ĐOÁN RÔÌ LOẠN ■SINH

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em TỔNG HỢP STEROID BẨM SINH ở TRẺ EMLUẬN ÁN TIÉN Sỉ Y HỌCHANOI-2019LỜI CÀM ONXin trân trọng cảm ơn Ban Giám đôc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Ban Giám đ

ốc Bênh viện Nhi Trung ương. Ban Giám hiệu Trường Đai học Y Hà NỚI đà tạo mọi điều kiện thuận lợi đế em hoàn thành khóa học nghiên cứu sinh và bào vệ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em

luận án tiên sỳ.Em xin bày tô lòng biêt ơn sâu sac tới TS. Trần Thị Chi Mai. PGS.TS Trân Minh Điên, những người thày đà tận tình hướng dẫn. chinh sửa

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em

luận án. giúp đờ và động viên em (rong suòt quá trinh học tập. nghiên cứu, hoàn thành luận án.Xin trân trọng câm ơn các thây cò Bộ mòn Hóa Sinh-Trường

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC V HÀ NỘITRẤN THỊ NGỌC ANHNGHIÊN cứu ĐỊNH LƯỢNG STEROID NIỆU* ■ ■BẰNG GC/MS TRONG CHẨN ĐOÁN RÔÌ LOẠN ■SINH

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Emc phòng ban trong nhà trường đà tao điều kiện và giúp đờ em hoàn thành quá trinh học tập tai trường.Xin gưi lời câm ơn tới các đồng nghiệp tại khoa Xé

t nghiệm Huyết học-Bênh viện Hữu Nghị Việt Đức. các anh -chị khoa Hóa sinh và khoa NÔI tiêt-Chuyền hóa - Di truyền Bệnh viện Nhi trung ương đà hồ trợ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em

tòi rất nhiều trong còng việc, lây mẫu và thực hiện kỳ thuật đè tòi hoàn thành luận án.Xin câm ơn gia đình, bạn bè đả động viên, giúp đờ. chia sê tron

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em

g cuộc sông và trong công việc, giúp (ôi hoàn thành khóa học.Xin câm ơn tat cà người bệnh, các bé khóe mạnh đà cung câp mầu bệnh phẩm đế thực hiện đề

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC V HÀ NỘITRẤN THỊ NGỌC ANHNGHIÊN cứu ĐỊNH LƯỢNG STEROID NIỆU* ■ ■BẰNG GC/MS TRONG CHẨN ĐOÁN RÔÌ LOẠN ■SINH

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em34, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Hóa sinh y học, xin cam đoan:1.Đây là luận án do bân thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dản của Tiến

sĩ Trần Thị Chi Mai và Phó giáo sư- Tiến sĩ Trần Minh Điển. Phó Giám đôc Bệnh viện Nhi Trung ương.2.Công trinh này không trùng lập VỚI bat kỳ nghiên (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em

cứu nào khác đà được công bố tại Việt Nam. Nghiên cứu đinh lượng steroid niệu bằng kỳ thuật sắc ký khi - khối phố có giá trị trong chấn đoán bênh lý r

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em

ối loạn sinh tồng hợp hormon steroid bẩm sinh ờ tre em. được thực hiện lằn đầu tại Việt Nam.3.Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn c

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC V HÀ NỘITRẤN THỊ NGỌC ANHNGHIÊN cứu ĐỊNH LƯỢNG STEROID NIỆU* ■ ■BẰNG GC/MS TRONG CHẨN ĐOÁN RÔÌ LOẠN ■SINH

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Emkết này.Hà Nội, ngày 17 tháng 7 nãm 2019NCS. Trần Thị Ngọc AnhCHÙ" VIẺT TÁTChừ viết tắtTiếng AnhTiếng Việt30-HSD3p-Hydroxvsteroid dehydrogenase5Ơ.-DHT

5ơ-Dihydrotestosterone5a-THF5a-Tetrahydrocortisol11OH An11-Hydroxy androsterone (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Định Lượng Steroid Niệu Bằng Gc Ms Trong Chẩn Đoán Rối Loạn Sinh Tổng Hợp Steroid Bẩm Sinh Ở Trẻ Em

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC V HÀ NỘITRẤN THỊ NGỌC ANHNGHIÊN cứu ĐỊNH LƯỢNG STEROID NIỆU* ■ ■BẰNG GC/MS TRONG CHẨN ĐOÁN RÔÌ LOẠN ■SINH

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook