KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         167 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

1ĐẬT VÁN ĐẺlãng sinh lảnh tinh tuyến liên liệi (TSLT-TTL) là thuậl ngừ dùng thay thế cho các tên gọi irước đây như: phi đại lành tính tuyến tiền liệt,

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt, u xơ tuyến tiền liệt, bướu lành tuyến tiền liệt... Mạc dù là một bệnh lành tính. ít gây nguy hietn đến lính mạng, nhưng lả bệnh hay gặp nhai ờ nam g

iới irung niên và (ăng dần theo tuổi, ânh hướng đến chầi lượng cuộc sống cùa người bệnh.Tý lệ mắc TSĨ.T-TTI. có xu hướng ngày một gia tăng trên loàn l (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

he giới [1]. Các nghiên cửu cho (hay. TSLT-TTL chiếm li lệ 20% nam giới ờ dộ tuổi 41 - 50. 50% ở độ tuổi 51-60 và trên 90% khi > 80 tuổi. Tại Mỳ. TSLT

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

-TTL tác động đen 70% nam giới ờ tuổi 60 - 69 và 80% nam giới trên 70 tuổi |2|. ớ Việt Nam. theo Trần Đức Thọ vả Đồ Thị Khánh Hỷ, trong điều tra 1345

1ĐẬT VÁN ĐẺlãng sinh lảnh tinh tuyến liên liệi (TSLT-TTL) là thuậl ngừ dùng thay thế cho các tên gọi irước đây như: phi đại lành tính tuyến tiền liệt,

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệtiai đoạn đầu chu yếu gây rối loạn tiếu tiện, giai đoạn sau có thè gây nhiều biến chững do làm lắc đường dẫn niệu như: bí đái cấp tinh, viêm đường tiết

niệu, soi bàng quang, túi thừa bàng quang, suy thận...[41.15|.Hiện nay có nhiều phương pháp khác nhau dể diều irị TSLT-TTL với mục đích làm giâm triệ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

u chứng, nâng cao chất lượng sông cho bệnh nhân và đề phòng các biến chứng. Diều trị ngoại khoa bang phần thuật mổ bóc u. cat u qua nội soi hoặc diều

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

trị nội khoa bảng hoá dược. Tuy nhiên, phầu Ihuậl có ihẽ gây các biên chứng như: bi tiêu, chảy máu, viêm dường liel niệu, thời gian lái phát lương đôi

1ĐẬT VÁN ĐẺlãng sinh lảnh tinh tuyến liên liệi (TSLT-TTL) là thuậl ngừ dùng thay thế cho các tên gọi irước đây như: phi đại lành tính tuyến tiền liệt,

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt tránh không phâi làm phẫu ihuậl cho mội bệnh lành lính ớ tuôi mà sức khoe đà giam sút và có nhiều bệnh khác kèm theo. Diều trị nội khoa bàng các lliu

ốc kháng a 1-adrenergic, các thuốc kháng androgen, các honnon... dang dược ứng dụng rộng rãi nhưng cùng có nhừng lác dụng không mong muôn như choáng v (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

áng, hạ huyết áp lư thề, sưng đau vú, giam sô lượng2và chất lượng linh trùng, đặc biệt là làm thay đỗi nồng độ PSA trong máu... nhất là khi bệnh nhân

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

phái dùng thuốc dài ngày [3]. [5]. [6]. [7J. |8|. Chính vì vậy. việc tìm ra các chế phâm thuốc có nguồn gốc thao mộc có tác dụng làm giâm triệu chửng

1ĐẬT VÁN ĐẺlãng sinh lảnh tinh tuyến liên liệi (TSLT-TTL) là thuậl ngừ dùng thay thế cho các tên gọi irước đây như: phi đại lành tính tuyến tiền liệt,

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệtác rổi loạn tiểu tiện như tiểu khó. lieu rắt. lieu nhiều lần... bệnh được xếp vào phạm vi các chứng “Long bế”, “Lâm chửng” và “Di niệu”. Phương pháp đ

iêu trị chù yếu là bồ thận, lợi niệu, hoạt huyết, thông lâm. nhuyễn kiên, tán kết [9]. Te sinh thận khí phương là bài thuốc cỗ phương có tác dụng bố t (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

hận, tâng cường khí hoá bàng quang, trên lâm sàng thường được dùng đê điều trị nhùng bệnh nhân có chứng di niệu, long bế. Bài thuốc đà được dùng trên

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

lâm sàng đề điều trị những bệnh nhân TSLT-TTL có tác dụng lốt.cốm “Tiền hệt HC” dược gia giam từ Tề sinh thận khí phương. Thành phần bài thuốc gồm các

1ĐẬT VÁN ĐẺlãng sinh lảnh tinh tuyến liên liệi (TSLT-TTL) là thuậl ngừ dùng thay thế cho các tên gọi irước đây như: phi đại lành tính tuyến tiền liệt,

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệtu, các vị thuốc hoạt huyết tán kết mạnh có tác dụng tiêu trừ các khối tích trệ trong cơ thể. thích hợp đề điều trị TSLT-TTL. Hiện nay chưa có nghiên c

ứu toàn diện, hệ thong và khoa học đè khăng định hiệu qua cua bài thuốc này. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mong muốn kế thừa, bão tổ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

n và phát triển y dược học cố truyền, tìm ra một phương thuốc mới có nguồn gốc thào dược có hiệu qua và an toàn đề diều trị TSLT-TTL. Luận án được tiế

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

n hành với 2 mục tiêu:/. Nghiên cứu độc tính cấp, bân trường diễn, tác dụng chong viêm và tác dụng giâm tảng sinh tuyên tiên liệt cùa côm “Tiên liệt Ị

1ĐẬT VÁN ĐẺlãng sinh lảnh tinh tuyến liên liệi (TSLT-TTL) là thuậl ngừ dùng thay thế cho các tên gọi irước đây như: phi đại lành tính tuyến tiền liệt,

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt 1TONG QUAN1.1.TONG QUAN VÈ TẢNG SINH LÀNH TÍNH TUYÊN TIÊN LIỆT THEO Y HỌC HIỆN DẠI1.1.1.Giái phẩn và sinh lý tuyến tiền liệtỉ. 1.1. ỉ. Hình thề và vị

triTuyên tiên liệt (TTL) năm ỡ ngay dưới cô bàng quang, có hình nõn, đáy ở trên và đinh ỡ dưới. Tuyến bao quanh phần niệu đạo sát cổ bàng quang, phần (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

niệu đạo xuyên qua tuyến dài khoang 3cm. TTL có 4 mặt (mặt trước, mặt sau và hai mặt dưới bên), một nền và một dinh. Thè tích TTL thay đỗi tuỳ theo t

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

ừng người và lừng lứa tuôi. Thòng thường ờ nam giới lúc trưởng thành TTL rộng khoáng 4cm. cao 3cm. dày 2cm và nặng khoáng 15 - 20gr [10], 1111, [ 12Ị.

1ĐẬT VÁN ĐẺlãng sinh lảnh tinh tuyến liên liệi (TSLT-TTL) là thuậl ngừ dùng thay thế cho các tên gọi irước đây như: phi đại lành tính tuyến tiền liệt,

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệtyến tiền liệtTựfC tràngVật xốpHình ỉ. ỉ. Tuyên tiên liệt qua thiết đô đứng dọc ỉ 13Ị.1.1.ỉ. 2. Sự phân chia các thuỳ cùa tuyền tiên liệtCó nhiêu cách

phân chia thuỳ cua TTL như phân loại theo Lowsley, theo Gil Vernet... về phương diện giãi phẫu. TTL chia làm 3 thùy là thùy phái và4thùy trái (còn gọi (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

là hai thuỳ bên) ngăn cách nhau bơi một rành ơ mặt sau; thùy thứ 3 gọi là eo TI L hay thùy giừa. nằm giừa niệu đạo và ống phóng (inh.* Phân loại theo

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

Me Neal: Me Neal sử (lụng danh từ vùng trung tầm. ngoại vi và vùng chuyển tiếp nối giửa hai vùng này. phân chia TTL thành 5 vùng hay vành đai tuyên r

1ĐẬT VÁN ĐẺlãng sinh lảnh tinh tuyến liên liệi (TSLT-TTL) là thuậl ngừ dùng thay thế cho các tên gọi irước đây như: phi đại lành tính tuyến tiền liệt,

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệta niệu đạo TTL.+ Vùng trung tâm (Central Zone - CZ): chiếm khoảng 20% khối lượng tuyến, bao quanh các ong phóng tinh và nứa sau cùa niệu dạo dâu TTL.

Càu (rúc là các nhu mô tuyến, các óng bùi xuất của tuyên đô vào niệu đạo. Vùng này có tý lệ ung thư TTL thắp, từ 5-8% nhưng là nơi phát sinh TSLT-TTL. (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

+ Vùng ngoại vi (Peripheral Zone - PZ): chiếm khoáng 75% khối lượng của tuyến, bao gom phan dưới và sau TTL bao quanh đoạn xa (đoạn dưới ) cùa niệu đạ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

o tiền liệt tuyến. Vùng này được cấu tạo bời nhu mô TI L và các ống tuyến dồ vào phần dưới ụ núi. Đây là nơi xuất phát chu yếu cua hơn 70% ung thư TTL

1ĐẬT VÁN ĐẺlãng sinh lảnh tinh tuyến liên liệi (TSLT-TTL) là thuậl ngừ dùng thay thế cho các tên gọi irước đây như: phi đại lành tính tuyến tiền liệt,

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt ụ núi. cấu tạo bơi một phần nhu mô TTL và các ông tuyên đô vào phân giừa của ụ núi. Đày là nơi phát sinh TSLT-TTL.+ Vùng mò trước TTL (quanh niệu đạo

); chi chiêm 1% khỏi lượng của tuyến và nằm dọc (heo niệu đạo TTL. ôm sát niệu đạo và bọc 2/3 chu vi phía sau cua niệu đạo. (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độc Tính Và Hiệu Quả Của Cốm “Tiền Liệt Hc” Trong Điều Trị Tăng Sinh Lành Tính Tuyến Tiền Liệt

1ĐẬT VÁN ĐẺlãng sinh lảnh tinh tuyến liên liệi (TSLT-TTL) là thuậl ngừ dùng thay thế cho các tên gọi irước đây như: phi đại lành tính tuyến tiền liệt,