KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Doanh Nghiệp Xây Dựng Việt Nam - Triển Khai Thử Nghiệm Tại Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đất Việt

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         259 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Doanh Nghiệp Xây Dựng Việt Nam - Triển Khai Thử Nghiệm Tại Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đất Việt

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Doanh Nghiệp Xây Dựng Việt Nam - Triển Khai Thử Nghiệm Tại Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đất Việt