KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Cấp Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Attapư Chdcnd Lào

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         194 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phân Cấp Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Attapư Chdcnd Lào

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Cấp Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Attapư Chdcnd Lào

BỌ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ TÀI CHÍNHHỌC V1ẸN TÀI CHÍNHKHAM PHAN KEO MA NYPHÂN CÁP QUÀN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN DỊA BÀN TỈNH ATTAPƯNƯỚC CỌNG HÒA DÂN C

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Cấp Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Attapư Chdcnd LàoCHỦ NHÂN DÂN LÀOLUẠN ÁN TIẾN sĩ KINIĨ TÉHÀ NỌ1 - 2019BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHKHAM PHAN KEO MA NYPHÂN CÁP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

NHÀ NI ÓcTRÊN DĨA BÀN TÍNĨĨ ATTAPƯNƯỚC CỌNG HÒA DÂN CHÙ NHÂN DÂN LÀOChuyên ngành: Tài chính - Ngân hàngMãsÁ: 9.34.02.01LUẠN ÁN TIÊN ST KĨNTĨ TÉNgười (Luận Án Tiến Sĩ) Phân Cấp Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Attapư Chdcnd Lào

hướng dan khoa học: 1. GS.TS. Nguyền Công Nghiệp2. TS. Võ Thị Plìirưng LanHÀ NỘI - 2019LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan bân Luận án là công trình nghiên c

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Cấp Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Attapư Chdcnd Lào

ứu của riêng tôi. Các sò liệu, kết quả nêu trong Luận án là trung thực và có nguồn gòc rõ ràng.Tác già Luận ánKham Phan Keo Ma NyDANH MỤC CÁC CHÌ VIỂT

BỌ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ TÀI CHÍNHHỌC V1ẸN TÀI CHÍNHKHAM PHAN KEO MA NYPHÂN CÁP QUÀN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN DỊA BÀN TỈNH ATTAPƯNƯỚC CỌNG HÒA DÂN C

(Luận Án Tiến Sĩ) Phân Cấp Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Attapư Chdcnd LàoNgân sáchNSDPNgân sách địa phươngNSNNNgàn sách nhà nướcNSTWNgân sách Trung ươngTNDNThu nhập doanh nghiệp

BỌ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ TÀI CHÍNHHỌC V1ẸN TÀI CHÍNHKHAM PHAN KEO MA NYPHÂN CÁP QUÀN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN DỊA BÀN TỈNH ATTAPƯNƯỚC CỌNG HÒA DÂN C