KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         215 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viên

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘIMAI THI TRANGPHƯƠNG PHẤP THÁO LVẠN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LÓI CÁCH .MẠNG CỦA ĐẢNG C ỌNG SẤN M

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh ViênMẸT NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NẢNG Lực C HO SINH MÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC' TẠI THÀNH PHỐ HỐ CHÍ .MINHChuyên ngành : Lý luận vã phương pháp dạy học

bộ môn Giáo dục chinh tộ Mả sổ: 9.14.01.11LUẬN ÁN TIÉN Sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hưởng dân khoa học:1: PGS.TS. Võ Văn Thắng2: TS. Nguyễn Văn LongHÀ NỘ (Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viên

I-Năm 2019IILỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày lã cóng trinh nghiên cửu của riêng tôi. Các số liệu, kết quà được nêu trong luân án là trung thực và chưa

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viên

từng được ai công bỗ trong bât cứ còng trình nào khác.Tác giâMai Thu Trang111LỜI CẤM ƠNLời dầu tiêu, tôi xin dược bày tô lòng biết ơn sâu sắc nhất dế

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘIMAI THI TRANGPHƯƠNG PHẤP THÁO LVẠN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LÓI CÁCH .MẠNG CỦA ĐẢNG C ỌNG SẤN M

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viênhoãn thành luận án.l ôi xin cám on nhùng góp V vô cùng quý báu của các nhà khoa học, sự lạo diều kiện giúp dô cùa Ban Giám hiệu. Phông Sau Đại học vã

các phòng ban chức năng khác, Ban chủ nhiệm, quý thầy cố Khoa l.ý luận chinh trị và (háo dục còng dân thuộc trường Đại học Sư phạm Hả Nội - nơi tôi dư (Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viên

ợc vinh dự tham gia nghiên cứu và học lập; Ban (hám hiệu, Ban chù nhiệm, quý thầy cô Khoa (háo dục chính trị trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chi M

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viên

inh - nơi tôi dang công tác: Ban (hám hiệu, giáng viên và sinh viên các trường đại học - nơi tôi tiến hành điều tra khão sãt và tổ chức thực nghiệm dà

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘIMAI THI TRANGPHƯƠNG PHẤP THÁO LVẠN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LÓI CÁCH .MẠNG CỦA ĐẢNG C ỌNG SẤN M

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viênng nghiệp đà luôn quan tâm, đông viên và giúp đờ tôi trong suốt quá trinh học tập và nghiên cứu.Hà Nội, tháng 5 num 20/9Tác giàMai Thu TrangDANH MI C

KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẤTQuy định viết tấtNhững từ viết tắtCNTTCông nghệ thông tinCNTT&TTCòng nghệ thông tin và truyền thôngDHDạy họcĐCĐỗi chứngĐGĐánh giáĐ (Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viên

HĐại họcĐHPTNLĐịnh hưóng phát triền năng lựcĐLCMCĐCSVNĐường lối cách mạng của Đãng Cộng sản Việt NamGVGiáng viênKTKiêm tra

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘIMAI THI TRANGPHƯƠNG PHẤP THÁO LVẠN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LÓI CÁCH .MẠNG CỦA ĐẢNG C ỌNG SẤN M

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘIMAI THI TRANGPHƯƠNG PHẤP THÁO LVẠN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LÓI CÁCH .MẠNG CỦA ĐẢNG C ỌNG SẤN M