KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG đại học sư phạmPHẠM VÀN CHƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TRÂI NGHIỆM C HO HỌC SINH Ô c ÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÍ THCS HUYỆN NẬM PÒ, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện BiênNH ĐIỆN BIÊNLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN-2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMPHẠM VĂN CHƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TRẢI NGHIỆM C

HO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIICS HUYỆN NẬM PÒ, TỈNH ĐIỆN BIÊNNgành: Quàn lý Giáo dục Mã số: 8.14.01.14LUẬN VÃN THẠC sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCNg (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

ười hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Lệ HoaTHÁI NGUYÊN - 2018LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan luận văn "Quan lý hoạt động trai nghiệm cho học sinh ở các trir

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

ờng PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ. tĩnh Điện Biên" là công trình nghiên cứu của bân thân, được thực hiện dưới sự hướng dần của PGS.TS Vù Lệ Hoa. Các

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG đại học sư phạmPHẠM VÀN CHƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TRÂI NGHIỆM C HO HỌC SINH Ô c ÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÍ THCS HUYỆN NẬM PÒ, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên nàtn 20Ì8 Tác già luận văn Phạm Văn ChươngLỜI CẢM ƠNTrong quá trình thực hiện Luận văn này. em đà nhận được rất nhiêu sự quan tâm. giúp đờ từ phía th

ày cô. gia đình, bạn bè. Em xin được bày tò lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến:PGS. TS. Vù Lệ Hoa - Trường Đại học sư phạm Hà Nội người đà tận tìn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

h hướng dẫn. giúp đờ em trong từng bước đi để em có thế hoàn thành tốt nhất luận vãn.Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh cùa các trưởng tiling học cơ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

sờ mà tòi thực nghiệm đà nhiệt tinh cộng tác và giúp đờ đê tòi hoàn thành luận vãn.Ban chú nhiệm Khoa, các thầy cỏ giáo Khoa Tàm li giáo dục. trường

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG đại học sư phạmPHẠM VÀN CHƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TRÂI NGHIỆM C HO HỌC SINH Ô c ÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÍ THCS HUYỆN NẬM PÒ, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biênèt. nhưng do kiên thức và kỳ năng còn nhiêu hạn chê nên luận văn của em còn nhiêu thiêu xót.Kính mong nhận được sự góp ý cùa các thày cô và những ai q

uan tâm đến dè tài này. dê luận văn của em có thê hoàn chinh hơn.Em xin chân thành cant ơn!Thái Nguyên, tháng ỉ ỉ nỗnt 2018 Tác giã Luận vănPhạm Vản C (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

hươngiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN....................................................iLỜI CẢM ƠN.....................................................iiMỤC LỤ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

C.......................................................iiiDANH MỤC NHŨNG TỪ VIẼT TÃT.....................................ivDANH MỤC CÁC BANG.........

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG đại học sư phạmPHẠM VÀN CHƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TRÂI NGHIỆM C HO HỌC SINH Ô c ÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÍ THCS HUYỆN NẬM PÒ, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên..................1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG đại học sư phạmPHẠM VÀN CHƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TRÂI NGHIỆM C HO HỌC SINH Ô c ÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÍ THCS HUYỆN NẬM PÒ, TỈN