KHO THƯ VIỆN 🔎

Quản lý di tích lịch sử quân sự cách mạng (qua trường hợp khu di tích chiến trường điện biên phủ, tổng hành dinh trong khu trung tâm hoàng thành thăng long hà nội, địa đạo củ chi

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         224 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Quản lý di tích lịch sử quân sự cách mạng (qua trường hợp khu di tích chiến trường điện biên phủ, tổng hành dinh trong khu trung tâm hoàng thành thăng long hà nội, địa đạo củ chi

Quản lý di tích lịch sử quân sự cách mạng (qua trường hợp khu di tích chiến trường điện biên phủ, tổng hành dinh trong khu trung tâm hoàng thành thăng long hà nội, địa đạo củ chi