KHO THƯ VIỆN 🔎

Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam á

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         204 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam á

Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam á

Bộ TÀI CHỈNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGBÙI ĐO PHÚC QUYÊNTÁC ĐỌNG CỦA GIÁ CẢ HÀNG HÓA TOÀN CÀU ĐÉN THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN CÁC NƯỚC ĐÒNG NAM ÁL

Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam áLUẬN ÁN TIÉN Sì KINH TÉThành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022BỘ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC' TÀI CHÍNH - M ARKETINGBỪI ĐỎ PHÚC QUYÊNTÁC ĐỌNG CỦA GIÁ CẢ HÀNG HÓA

TOÀN CAƯ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM ÁNgành: Tài chính - Ngân hàngMà số ngành: 9340201NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: TS. BỈ I HƯU PHƯỚC P Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam á

GS. TS. LÊ THỊ LANHThánh phố Hồ Chi Minh - Năm 2022LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luân án “Tác động cua giá cà hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng kh

Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam á

oán các nước Đông Nam Á” Là còng trinh nghiên cứu cúa chính tác giã dưới sự hướng dần khoa học cùa TS. Bùi Hừu Phước và PGS. TS. Lê Thị Lanh. Các thôn

Bộ TÀI CHỈNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGBÙI ĐO PHÚC QUYÊNTÁC ĐỌNG CỦA GIÁ CẢ HÀNG HÓA TOÀN CÀU ĐÉN THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN CÁC NƯỚC ĐÒNG NAM ÁL

Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam á đế lấy học vị tiên sì tại bất cứ một trường đai học nào. Không có các nội dung đà được còng bố trước đày hoặc nhừng nội dung do người khác thực hiện

ngoại trữ các trích đản được ghi nguồn đầy đu trong danh mục tài liêu tham khảo.TÔI xin chiu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan trên.Thành phố Hồ C Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam á

hi Minh, nảm 2022Người cam doanBùi Dỗ Phúc QuyênLỜI CẢM ƠNTnrớc liên, tôi xin bây tó lòng biết ơn sâu sãc đến Người hưởng dẫn khoa học TS. Bùi Hữu Phư

Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam á

ớc đà định hướng nghiên cứu. hướng dần và động viên đề tòi hoàn thành luận án này. Chân thành cảm ơn PGS.TS. Lê Thị Lanh đà hỗ trợ. chi dần đè tôi hoà

Bộ TÀI CHỈNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGBÙI ĐO PHÚC QUYÊNTÁC ĐỌNG CỦA GIÁ CẢ HÀNG HÓA TOÀN CÀU ĐÉN THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN CÁC NƯỚC ĐÒNG NAM ÁL

Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam á sứa chừa đề tài nghiên cứu của mìnhTÔI xin câm ơn quý thay, cô Trường Đại học Tài chinh - Marketing, đặc biệt Là các thầy cô Khoa Tài Chinh - Ngân hà

ng. Viên Sau Đại Học đà truyền đạt kiến thức, góp ỷ. cùng như tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tòi trong quá trinh nghiên cứu vã viết luận án cua mìnhTô Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam á

i xin gứi lời câm ơn chân thành đến gia đinh, đồng nghiệp, bạn bè đà quan tâm. dộng viên, san sẻ còng việc, góp ý cho tòi trong suốt quá trinh học tập

Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước đông nam á

và hoàn thiện luân án.Thành phú Hồ Chi Minh, nởm 2022Tác giàBùi Đổ Phúc Quyên11.MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÀT

Bộ TÀI CHỈNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGBÙI ĐO PHÚC QUYÊNTÁC ĐỌNG CỦA GIÁ CẢ HÀNG HÓA TOÀN CÀU ĐÉN THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN CÁC NƯỚC ĐÒNG NAM ÁL

Bộ TÀI CHỈNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGBÙI ĐO PHÚC QUYÊNTÁC ĐỌNG CỦA GIÁ CẢ HÀNG HÓA TOÀN CÀU ĐÉN THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN CÁC NƯỚC ĐÒNG NAM ÁL