KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         105 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tay

Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tay

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI* HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGl YÈN THANH SANGĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÃM ĐAƯ CỦA QUANG CHÂM LASER TRÊN BỆNH NHÂN HỘI

Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tayI CHỨNG ÓNG CỞ TAYLUẬN VÀN CHUYÊN KHOA C ẤP IITHÀNH PHỎ HỒ CHÍ .MINH - NÃM 2020BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẼĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN

THANH SANGĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA QUANG CHÂM LASER TRÊN BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG ỐNG CỎ TAYCHUYÊN NGÀNH: Y HỌC CÓ TRƯYÈN MÀ SÓ: CK 62 72 60 01LUẬN V Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tay

ĂN CHUYÊN KHOA CẤP IINGƯỜI III ÓNG DẢN: PGS.TS. TRỊNH THỊ DIỆU THƯỜNGTHÀNH PHÓ HỎ CHÍ .MINH - NẢ.M 2020LÒĨ CAM DOANTôi cam đoan Luận vãn Chuyên khoa I

Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tay

I: "Đành già tác dụng giảm đau cùa quang chàm ỉaser trên bệnh nhàn hội chứng ong cò tay " là công trình nghiên cứu cũa chính tôi. Các số liệu trích dầ

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI* HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGl YÈN THANH SANGĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÃM ĐAƯ CỦA QUANG CHÂM LASER TRÊN BỆNH NHÂN HỘI

Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tayột cách trung thực, khách quan. Các kết quả này chua lừng được công bố trong bất kì nghiên cứu nào khác.Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 02 tháng 9 năm 202

0Học viên thực hiệnNGl YẺN THANH SANGLỜI CẢM ƠNTrong quá trình học tập. nghiên cứu và hoàn thành Luận văn, Tôi đà nhận được sự động viên, khuyến khích Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tay

và tạo điều kiện nhiệt tình của quỷ Thầy, quỷ Cô của khoa Y Học Cỏ Truyền Đại học Y Dược TP. HCM, Ban lành đạo Bệnh viện Quận 2. đỏng nghiệp và gia đ

Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tay

ình.Tói xin bày tô lòng biết ơn sâu sắc đến quỷ Thầy, quý cỏ cũa Đại học Y Dược TP. HCM nói chung và quý Thầy, quý Cô khoa Y Học cổ Truyền - Đại học Y

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI* HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGl YÈN THANH SANGĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÃM ĐAƯ CỦA QUANG CHÂM LASER TRÊN BỆNH NHÂN HỘI

Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ taya II.Đặc biệt tỏi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường, người trực tiếp hướng dần. tận tinh chi bão, giúp đờ tòi trong

suốt quá trình học tập và thực hiện công trình nghiên cứu khoa học. để hoàn thành Luận vãn này.Với thời gian nghiên cứu còn hạn chế, Luận văn không tr Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tay

ánh khói những thiếu sót, tỏi rất mong nhận được nhận xét góp ý tù quỷ Thầy, quỳ Cô trong hội đồng chấm luận văn. giúp tôi hoàn thiện him còng trinh n

Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tay

ghiên cứu khoa học cúa minh.Tỏi xin trân trọng câm ơn.Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 02 tháng 9 năm 2020 *■Học viênNGVYÈN THANH SANGMỤC LỤCDANH MỤC CHỪ V

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI* HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGl YÈN THANH SANGĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÃM ĐAƯ CỦA QUANG CHÂM LASER TRÊN BỆNH NHÂN HỘI

Đánh giá hiệu quả giảm đau của quang châm laser trên bệnh nhân hội chứng ống cổ tay...................iiiĐẶT VÁN ĐÈ...................................................1MỤC TIẺƯ NGHIÊN CỦƯ..........................................3

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI* HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGl YÈN THANH SANGĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÃM ĐAƯ CỦA QUANG CHÂM LASER TRÊN BỆNH NHÂN HỘI