KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng gối sau kết hợp xương đầu dưới xương đùi với trợ giúp máy tập gối

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả phục hồi chức năng gối sau kết hợp xương đầu dưới xương đùi với trợ giúp máy tập gối

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng gối sau kết hợp xương đầu dưới xương đùi với trợ giúp máy tập gối

ỊJ —'=BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH’KuTRƯƠNG TRỌNG TÍNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHỤC HÒI CHÚC NĂNG GỐI SAU KÉT HỢP XƯƠNG ĐẦ

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng gối sau kết hợp xương đầu dưới xương đùi với trợ giúp máy tập gốiẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI VỚI TRỌ GIÚP MÁY TẬP GỐIChuyên ngành: CHÂN THƯƠNG CHĨNH HÌNH Mã số: CK.62.72.07.25LUẬN ÁN CHUYÊN KHOA CẤP IIHướng dẫn khoa học: PGS.

TS. ĐO PHUỚC HỪNGMỤC LỤCTrangĐẬT VÁN ĐẺ................................................................1MỰC TIÊU NGHIÊN cứu........................... Đánh giá kết quả phục hồi chức năng gối sau kết hợp xương đầu dưới xương đùi với trợ giúp máy tập gối

............................3Chương 1 TỐNG QUAN TÀI LIỆU...............................................41.1.ĐẶC Đ1ẺM GIẢĨ PHÂU VÀ CHỨC NÀNG KHỚP GỐI..

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng gối sau kết hợp xương đầu dưới xương đùi với trợ giúp máy tập gối

...........................41.1.1.Đặc điềm giải phẫu khớp gối........................................41.1.2.Đặc diểm của sụn khớp hoạt dịch...........

ỊJ —'=BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH’KuTRƯƠNG TRỌNG TÍNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHỤC HÒI CHÚC NĂNG GỐI SAU KÉT HỢP XƯƠNG ĐẦ

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng gối sau kết hợp xương đầu dưới xương đùi với trợ giúp máy tập gốiBÁTĐỘNG.................................................................91.2.1.Nhừng phàn ứng cùa sụn khớp.......................................101.2

.2. Phân ứng của màng hoạt dịch.......................................101.2.3.Phàn ứng của bao khớp và dây chằng................................111.2. Đánh giá kết quả phục hồi chức năng gối sau kết hợp xương đầu dưới xương đùi với trợ giúp máy tập gối

4.Phàn ứng của gân cơ quanh khớp....................................111.3. SINH LÝ BỆNH CỦA sự CỨNG KHỚP.......................................111.3.1

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng gối sau kết hợp xương đầu dưới xương đùi với trợ giúp máy tập gối

.Giai đoạn 1: Chảy máu.............................................111.3.2. Giai đoạn 2: Phù nề...............................................121.3.3.

ỊJ —'=BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH’KuTRƯƠNG TRỌNG TÍNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHỤC HÒI CHÚC NĂNG GỐI SAU KÉT HỢP XƯƠNG ĐẦ

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng gối sau kết hợp xương đầu dưới xương đùi với trợ giúp máy tập gốiƠNG PHÁP TRỊ LIỆU VẬN DỘNG THỤ DỘNG LIÊN TỤC.... 151.4.1.Những nghiên cứu về lợi ích cùa CPM...............................151.4.2.Chứng cứ cơ sở khoa

học...........................................171.4.3.Cơ chế hoạt động của CPM..........................................191.4.4.'ràn số và những thôn Đánh giá kết quả phục hồi chức năng gối sau kết hợp xương đầu dưới xương đùi với trợ giúp máy tập gối

g số diều trị: cơ sở khoa học và chứng cứ lâm' - -OQLÒI CAM ĐOAN

ỊJ —'=BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH’KuTRƯƠNG TRỌNG TÍNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHỤC HÒI CHÚC NĂNG GỐI SAU KÉT HỢP XƯƠNG ĐẦ

ỊJ —'=BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH’KuTRƯƠNG TRỌNG TÍNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHỤC HÒI CHÚC NĂNG GỐI SAU KÉT HỢP XƯƠNG ĐẦ