KHO THƯ VIỆN 🔎

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         243 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9(101 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY DựNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIẸPSinh viên: Vũ Thị XinhGi

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Namiáo viên hướng dần: ThS Lại Văn ThànhThS Lê Huy SinhHÀI PHÒNG 2017Đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng dân dụng và công nghiệpLỜI CẤM ƠNQua 5 năm học tậ

p và rèn luyện trong trường, được sự dạy dồ và chi bão tận tìnhchu đáo cua các thầy, các cò trong trường, đặc biệt các thầy cô trong khoa Xây Dựng dân (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

dụng & còng nghiệp, em đà tích luỳ được các kiến thức cằn thiểtvề ngành nghề mà bân thân đà lựa chọn.Sau 16 tuần làm đồ án tốt nghiệp, được sự hướng

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

dần của Tổ bộ mòn xây dựng, em đã chọn và hoàn thành đồ cán thiết kế với đề tài: “Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam”. Đề tài trên là một còng trình

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9(101 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY DựNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIẸPSinh viên: Vũ Thị XinhGi

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Namcông trinh nhà cao tâng đà góp phân Làm thay đòi đáng kè bộ mặt đô thị cùa các thành phò lớn. tạo cho các thành phò có một dáng vè hiện đại hơn. góp p

hân cải thiện mòi trường lâm việc và học tập của người dàn vốn ngày một đòng hơn ờ các thành phổ lớn như Hà Nội. Hãi Phòng. TP Hồ Chí Minh...Tuy chi l (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

à một đè tài giã định và ở trong một lĩnh vực chuyên mòn Là thiết kế nhưng trong quá trình làm đồ cán đà giúp em hệ thống đươc các kiên thức đà học. t

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

iêp thu thêm được một sô kiên thức mới và quan trong hơn Là tích luỳ được chút ít kinh nghiêm giúp cho công việc sau này.Em xin chân thành bày tó lòng

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9(101 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY DựNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIẸPSinh viên: Vũ Thị XinhGi

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Namn em tận tình trong quá trình làm đô án.Do còn nhiều hạn chế về kiến thức, thời gian và kinh nghiêm nên đồ cán của em không tránh khói nhùng khiếm khu

yết sai sót. Em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp. chi bao cua Ccác thầy, cô đê em có thế hoàn thiện hơn trong quá trình công tác.Hãi Phòng, ngày (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

20 tháng 07năm 2017Sinh viênVù Thị XinhSv:VQ Thị Xinh Lóp XDL 902Page 3Đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng dân dụng và công nghiệpPHầnlKIÉN TRÚC (10%)

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

Bail Vẽ Kèm Theo:•Kí 01: mai đứng trục 1-10; mặt bê a-e•KT 02: mặt cắt a-a; mặt cắt b-b•K I 03: mặt bàng tầng 1;2•KT 04: mặt bang tầng 3-8; mặt bằng t

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9(101 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY DựNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIẸPSinh viên: Vũ Thị XinhGi

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Namn kinh tê Việt nam đà có nhừng chuyên bicn tícli cực. phủ hợp với sự phát triên cùa thè giới. Tât cả các lình vực cùa nên kinh lè đà có nhùng bước đi

mới mạnh dạn. táo báo hơn và cùng đà đạt được những thành còng nhất định. Trong các lĩnh vực di đầu cho nhừng thay đổi tích cực dó phái nói đến lình v (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

ực Ngân hàng. Hàng nãm. hè thong Ngân hàng đòng góp một phan lớn vào sự phát triền cua ngành dịch vụ nói riêng và cua toàn nen kinh te nói chung. Khoả

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

ng vài năm trớ lại đây, thị trường tài chính Việt nam trớ nên ngày càng sôi đông, đặc biệt sau sư kiện Việt nam tham gia tò chức kinh tê thè giới WTO.

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9(101 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY DựNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIẸPSinh viên: Vũ Thị XinhGi

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam thống các Ngân hàng. Vói tư cách là một trong nhùng ngân hàng lớn mạnh của Việt nam. BIDV Việt nam cùng với hệ thống các Chi nhánh ròng khắp cúa minh

trong đó có Chi nhánh BIDV Hai phòng đà nồ lực tham gia như nhưng người tiên phong.Bên cạnh nhừng thành tựu đà đạt được. Ngân hàng cùng còn một sò nh (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

ừng khó khăn, thiêu thôn cân sớm dược hoãn thiện. Một trong nhừng khó khản hiện tại là Ngàn hãng BIDV chi nhánh till Hãi Phòng đà được xây dưng và đưa

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

vào sư dụng nhiều năm. cùng song song với quíí trình sư dụng là sư phá hủy cùa thiên nhiên, khí hậu. thời tiêt liên tục thay đôi theo mùa nên đèn nay

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9(101 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY DựNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIẸPSinh viên: Vũ Thị XinhGi

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Namiện cỏ cùa Ngân hàng và sò lượng khách hàng tảng theo từng năm.Từ thực tê trên, việc xây dưng công trình "Ngân hàng đâu tư phát triên Việt Nam chi nhá

nh tại Hâi Phòng*' là một việc làm cần thiết hiên nay. nhằm đ«áp ứng nhu cầu và nguyện vọng cùa toàn thê cán bộ nhân viên và khách hàng đến giao dịch, (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

tạo mỏi trường sạch SỖ, thoáng mát. thân thiện khang trang hon Đồng thời, tạo vé đẹp kiến trúc tương xứng với quy mò hiện có. quằn thê các còng trinh

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

đã xây dựng và cãi tạo xung quanh. Góp phân lừng bước hoàn thiện hệ thông cơ sờ vật chât. cơ sở hạ tâng cùa Thành phò.II.TÊN CÔNG TRÌNH, ĐỊA DIEM XÂY

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9(101 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY DựNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIẸPSinh viên: Vũ Thị XinhGi

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9(101 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY DựNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIẸPSinh viên: Vũ Thị XinhGi