KHO THƯ VIỆN 🔎

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc Giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         231 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc Giang

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc Giang

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO «>001 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY Dl/NG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPSinh viên : Vũ Văn Tình

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc GianghGiáo viên hướng đản: ThS. Lại Văn ThànhThS. Lê Huy SinhHÀI PHÒNG 2017Khoa Xây DựngTrường đại học Dân Lập Hãi PhòngLỜI CÁM ƠNTrong suốt quá trình học

tập và rèn luyện tại trưởng Đại Học Dàn Lập Hãi Phòng, đồ án tốt nghiệp này là một dấu án quan trọng đánh dấu việc một sinh viên đà hoàn thành nhiệm v (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc Giang

ụ cúa mình trên ghế giang đường Đại Học. Trong phạm vi đồ ân tốt nghiệp của mình, em đà cố gắng để trình bày toàn bộ các phần việc thiết kế và thi côn

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc Giang

g công trình: “NGÂN HÀNG ĐẢƯ Tư TỈNH BẤC GIANG”Em xin chân thành cam ơn các thầy, cỏ trường Đại Học Dân Lập Hài Phòng đà tận tình giáng dạy, truyền đạ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO «>001 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY Dl/NG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPSinh viên : Vũ Văn Tình

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc Gianghoàn thành nếu không có sự tận tinh hướng dẫn cua thầyThầy : LẠI VĂN THÀNHThầy : LÊ HUY SINHXin cám ơn gia đình, bạn bè đà hỗ trợ và động viên trong s

uốt thời gian qua để em có thề hoàn thành đồ án ngày hôm nay.Thông qua đồ án lốt nghiệp, em mong muốn có thể hệ thống hoá lại toàn bộ kiến thức đà học (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc Giang

cùng như học hoi thêm các lý thuyết tinh toán kết cấu và công nghệ thi còng đang được ứng dụng cho các còng trình nhà cao tầng cùa nước ta hiện nay.

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc Giang

Do khã năng và thời gian hạn chế. dồ án tốt nghiệp này không thể tránh khói nhưng sai sót. Em rắt mong nhận được sự chì dạy và góp ý của các thầy cô c

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO «>001 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY Dl/NG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPSinh viên : Vũ Văn Tình

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc Giangh viên : Vũ Văn TinhTrang 3Khoa Xây DựngTrường đại học Dân Lập Hãi PhòngPHÀN 1 ộ*K1ÉN TRÚCCtìao viên hd : TIIS. LẠI VĂN TIIÀNII sinh viên thực hiện :

vt V AN TINHLởp: xd 1,902Msv: 1513104028Sinh viên : Vũ Vãn TinhTrang 4Khoa Xây DựngTrường đại học Dân Lập Hãi PhòngCHƯƠNG 1 : KIẾN TRÚC1.1Giói thiệu v (Đồ Án Tốt Nghiệp) Ngân Hàng Đầu Tư Tỉnh Bắc Giang

ề công trình

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO «>001 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY Dl/NG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPSinh viên : Vũ Văn Tình

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO «>001 - 2008ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY Dl/NG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPSinh viên : Vũ Văn Tình