KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         58 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam long

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam long

TRƯỞNG ĐẠĨ HỌC MỞ TP. HỎ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: HOÀNG THỦY NGÂNCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTên đề tài: THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP N

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam longNHẦM NÂNG CAO HIỆU QUÁ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MẶT HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ Dư LỊCH XUÁT NHẬP KHÁU NAM LONGThành phố Hồ Chí

Minh, tháng 12 lìãiìì 2022TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC MỎ TP. HỎ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: HOÀNG THÚY NGÂNMSSV: 1954082047CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam long

NGHIỆPTên đề tài: THỤ C TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẢM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẢU MẶT HÀNG THỰC PHÀM ĐÔNG LẠNH CỨ A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DL

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam long

LỊCH XUẤT NHẬP KHẢU NAM LONGNgành: Kinh doanh quôc têGiàng viên hướng dẩn: i h.s Dương Hương GiangThành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 nam 2022Bão cáo thực

TRƯỞNG ĐẠĨ HỌC MỞ TP. HỎ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: HOÀNG THỦY NGÂNCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTên đề tài: THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP N

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam longờng Đại học Mơ TPHCM nói chung và các thày cô khoa quân trị kinh doanh nói riêng đà giúp em trang bị nhưng kiến thức chuyên mòn quý báu. đó sê là hãnh

trang vừng chắc đồng hành cùng em trong công việc và cuộc sống trong tương lai.Tiếp đến. em xin tỏ lòng biết ơn sâu sác đến Th.s Dương Hương Giang - Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam long

giang viên hướng dần chính cùa em trong kì thực tập này. Câm ơn cò vi đã theo sát vã hướng dần em chi tiết phương pháp cùng như nhưng lời góp ỷ đề em

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam long

có thể thực hiện bài báo cáo một cách tốt nhất.Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn ban lành dạo. các anh chị công tv TNHH Thương Mại và Du Lịch Xuất N

TRƯỞNG ĐẠĨ HỌC MỞ TP. HỎ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: HOÀNG THỦY NGÂNCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTên đề tài: THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP N

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam longp khẩu của còng ty người hướng dần em trực tiếp trong quá trình thực tập. truyền đạt lại kiến thức cùng như kinh nghiệm cúa minh giúp em có thê hoàn t

hành bài báo cáo thực tập một cách tốt nhắt.Cuối cùng, em kinh chúc quý thầy cò cùa trường sức khỏe, chúc các anh chị Còng Ty TNHH Thương Mại và Du Lị Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam long

ch Xuất Nhập Khẩu Nam Long hoàn thành tốt các công việc.Em xin chân thành câm ơn!SVTH: Hoàng Thúy NgànBáo cáo thực tậpGVHD: Th.s Dương Hương GiangXÁC

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của công ty tnhh thương mại và du lịch xuất nhập khẩu nam long

NHẠN CỦA ĐON VỊ THựC TẬPTp.IIồ Chi Minh, ngày...tháng...nămKỷ tên vã dóng dầnsvTlỉ: Hoàng Thúy Ngânii

TRƯỞNG ĐẠĨ HỌC MỞ TP. HỎ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: HOÀNG THỦY NGÂNCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTên đề tài: THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP N

TRƯỞNG ĐẠĨ HỌC MỞ TP. HỎ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: HOÀNG THỦY NGÂNCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTên đề tài: THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP N