KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Mây Tre Lá Của Việt Nam Trong Hội Nhập Quốc Tế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         238 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Mây Tre Lá Của Việt Nam Trong Hội Nhập Quốc Tế

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Mây Tre Lá Của Việt Nam Trong Hội Nhập Quốc Tế

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỎ CHÍ MINHLÊ VĂN CÀNHPHÁT TRIẼN BÈN VỮNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ CỦA VIỆT NAM TRONG HỢI NH

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Mây Tre Lá Của Việt Nam Trong Hội Nhập Quốc TếHẬP QUÓC TÉLI ÁN ÁN TIÊN Sỉ KINH TÉTp HÒ CHÍ MINH, tháng 07 20193LỜI CAM ĐOANTỎI xin cam đoan đây lã cõng trinh nghiên cửu của riêng tỏi. Các số liệu

được $ữ dung trong luận án là trung thực, có nguồn gỗc. xuất xứ lở ràng. NỘI dung luận ân không trùng lập VỚI các nghiên cửu khác. TÒI xin chịu trách (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Mây Tre Lá Của Việt Nam Trong Hội Nhập Quốc Tế

nhiệm về lời cam đoan này.Tác già luận ánLÊ VÃN CÀNH4.MỤC LỤCtrangDANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TẤTiDANH MỤC CÁC BÀNGiiDANH .MỤC CÁC BIẾU DơiiiDANH MỤC CÁC HÌ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Mây Tre Lá Của Việt Nam Trong Hội Nhập Quốc Tế

NHivTÓM TẤTVABSTRACTviMỞ ĐÀU1.LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI12.TONG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu LIÊN QUAN ĐẾN DÊ TÀIi.Các còng trình nghiên cứu ngoái nước3ii.Cá

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỎ CHÍ MINHLÊ VĂN CÀNHPHÁT TRIẼN BÈN VỮNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ CỦA VIỆT NAM TRONG HỢI NH

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Mây Tre Lá Của Việt Nam Trong Hội Nhập Quốc Tến círu về thủ công nghiệp, nghề cò truyền và vấn đề mòi trường gan vớingành hàng thù còng mỳ nghệ9c.Các nghiên cứu về phát tnèn bền vừng ngành12iii.Nl

iận xét về các còng trình nghiên cứu có liên quan đến luận án và khoang tròng màluận án nghiền cứu13a.Nhận xét về các cõng trinh nghiên cửu cỏ liên qu (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Mây Tre Lá Của Việt Nam Trong Hội Nhập Quốc Tế

an đen luận án13b.Khoáng trồng mà luận án nghiên cứu143.MỤC TIÊU VÀ CÂU HÒI NGHIÊN cứu15i.Mục tiêu nghiên cửu15

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỎ CHÍ MINHLÊ VĂN CÀNHPHÁT TRIẼN BÈN VỮNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ CỦA VIỆT NAM TRONG HỢI NH

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỎ CHÍ MINHLÊ VĂN CÀNHPHÁT TRIẼN BÈN VỮNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE LÁ CỦA VIỆT NAM TRONG HỢI NH

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook